„Prisijungusi Lietuva“

Projekto trukmė: 2018 m. balandis–2021 m. kovas.

Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Daugiau informacijos: kultūros projektų vadovė Urtė Šulskienė, tel. (8 41) 43 34 68, el. paštas urte.sulskiene@savb.lt.

Projekto tikslas: padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projekto uždaviniai:
1. Informuoti Lietuvos visuomenę, ypač tikslines grupes, esančias skaitmeninėje atskirtyje, apie IRT teikiamas galimybes;
2. Skatinti gyventojus, kurie turi ribotus skaitmeninius įgūdžius, tapti išmaniais IRT naudotojais.

Projekto partneriai:
1. Asociacija „Langas į ateitį“;
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba;
3. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas ir Valstybės investicijų programa (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa“, 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“, 2.2 investicinis prioritetas „IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas“). Bendra projekto vertė – 5 988 156,64 Eur.

Projekto pristatymas

Projekto tikslinės grupės:
1. Asmenys, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai nepakankami;
2. Bendruomenės ir jų skaitmeniniai lyderiai;
3. Bibliotekos;
4. Jaunimas;
5. E. skautai.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:
1. Pasirengimas mokymams: bendruomenių registracija ir skaitmeninių lyderių rinkimai, mokymų išteklių rengimas;
2. Bendruomenių išmaniųjų žinių tyrimas;
3. Bendruomenių konkursas;
4. Skaitmeninių lyderių mokymai, renginiai jaunimui ir kt.;
5. Pradedančiųjų mokymai;
6. Ribotus skaitmeninius įgūdžius turinčių mokymai.

Projekto rezultatai:
1. 500 tūkst. Lietuvos gyventojų įgis arba sustiprins skaitmeninius įgūdžius;
2. 87 proc. interneto naudotojų.

 
Skip to content