Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka

J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengtos dvi konferencijas pagal projektą „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“, skirtos Etnografinių regionų metams paminėti.
Skaistgirio kultūros namuose vyko konferencija „Kraštotyros ekspedicijos Skaistgiryje pėdsakais“. Ekspedicijos metu aplankyti ir fotografuoti bei filmuoti kryžiai, rūpintojėliai, koplytstulpiai, stogastulpiai. Filmuotos medžiagos pagrindu sukurtas filmas „Amžini tik laike. Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo takais“. Konferencijoje šis filmas pristatytas visuomenei. Pranešimą „Šiaurės Lietuvos mažosios architektūros savitumai“ skaitė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvydienė.

Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko konferencija „Etninė kultūra ir tautinis paveldas laiko tėkmėje“, kurioje dalyvavo istorikė iš Valmieros (Latvija) Regina Valtenberga ir skaitė pranešimą „Mūsų palikimas baltų pasaulėžiūros akimis“. Kalbėjo bei savo darbus pristatė tautodailininkės Ugnė Vaineikienė ir Aušra Petrauskienė.

Linkaičių filiale surengta Etnografinių regionų metams skirta popietė „Poezija išauga iš tarmės“. Bibliotekininkė Aleksandra Stulginskienė pristatė šalies regionus, papasakojo apie jų leidžiamus istorijos ir kultūros žurnalus. Linkaitiečiai savo bibliotekoje gali paskaityti rokiškėnų leidinį „Prie Nemunėlio“, pasvaliečių „Šiaurietiškus atsivėrimus“, Pagėgių krašto žurnalą „Rambynas“, joniškiečių leidinius „Žiemgala“, „Žemygala“ bei nuo 2012 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus leidžiamą Joniškio krašto kalendorių. Popietėje skambėjo eilėraščiai, sukurti žemaičių, rytų aukštaičių, dzūkų, vakarų aukštaičių tarmėmis, kuriuos skaitė „Bendraminčių“ klubo narės Elena Stankaitienė, Jurgita Katiliavienė, Benutė Kaškelienė, Angelė Dorčienė.

Kriukų biblioteka ir Kriukų bendruomenė surengė Etnografinių regionų metų ir tautosakos rinkėjo, kraštiečio Mato Slančiausko 165-ųjų gimimo metinių paminėjimą. Programą „Su Žiemgala širdy“ atliko Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė, kuri tarmiška šnekta skaitė linksmus M. Slančiausko Šiaurės Lietuvoje užrašytus anekdotus ir pasakojimus.

2015 m. Žagarė paskelbta Lietuvos kultūros sostine. Miesto įtaigos, tarp jų ir biblioteka prisidėjo prie šio iškylaus įvykio renginių organizavimo. Bibliotekoje vyko Juozo Kazlausko su bendraminčiais 2008 m. sukurto filmo „Žagare, mano Žagarėle“ peržiūra. Filmo kūrėjus galima pavadinti Žagarės istorijos metraštininkais. Čia įamžinti Žagarės senoliai, miestelyje gyvenantys tautinių mažumų atstovai, namai ir įstaigos, skirtingais laikotarpiais, tarnavę įvairiems poreikiams, gamta. Autorius filmų kopijas padovanojo Žagarės bibliotekai ir sutiko, kad jie būtų demonstruojami visuomenei.

„Audruvės“ literatų klubo ir jo vadovės Alinos Jonaitienės iniciatyva bibliotekoje įvyko susitikimas su poete Rita Bijeikyte-Gataute (Staršelskiene) ir jos penktosios eilėraščių knygos „…kai susitinkame“ pristatymas. Knygos autorė – kraštietė, kilusi iš Gataučių, dirba socialine pedagoge. Renginio metu poetės eiles skaitė Mato Slančiausko progimnazijos moksleivės, dainavo Joniškio kultūros centro jaunosios atlikėjos.

Žagarės bibliotekoje surengta Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo moksleivio Viliaus Juodpalio darbų paroda „Mūsų krašto šviesuoliai“. Jaunasis menininkas nupiešė kraštiečių rašytojo Mariaus Katiliškio, aktorės Faustinos Laurinaitytės, režisieriaus, dramaturgo Boriso Dauguviečio, pedagogų Almos Kančelskienės bei Vinco Maižiaus, žurnalistės Loretos Ripskytės ir kitų iškilių asmenų portretus.

Paminėtas Joniškio rajono laikraščio „Sidabrė“ 70-metis. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengta dokumentų paroda „Joniškio rajono laikraštis: istorija, dabartis, reiškinys…“, kurioje pateiktos apžvalginių straipsnių apie laikraštį kopijos, dirbusių ir dabar dirbančių žurnalistų, fotografų nuotraukos, pasiekimai, apdovanojimai, originalūs laikraščių segtuvai. Biblioteka savo fonduose saugo laikraščio komplektus nuo 1946 m., o taip gražiai bendradarbiauja su redakcijos kolektyvu. Žurnalistai rengia publikacijas apie biblioteką, mielai spausdina pačių bibliotekininkų pateiktą informaciją.

Vyko literatūros mylėtojų susitikimas su kraštiete rašytoja, dailininke Jolita Skablauskaite. Progos net dvi – graži gyvenimo sukaktis ir neseniai išleista nauja knyga – romanas „Žiežulės“. Buvo parodytas Agnės Marcinkevičiūtės filmas apie J. Skablauskaitę „Vienatvės gaudesys“. Naująjį romaną pristatė J. Skabliauskaitė kūrybos gerbėja ir žinovė Ilona Osipova. Originalia intriga perskaityti naująjį romaną „Žiežulės“ tapo I. Osipovos užmačia duoti susitikimo dalyviams paskaityti atsitiktinai atverstą knygos puslapį. Joanos Stonytės, Jono Ivanausko ir Aistės Tuminaitės skaitytos ištraukos sudomino ne vieną skaitytoją.

 
Skip to content