Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

2015 m. lietuvių literatūros klasikei Žemaitei sukako 170 metų. Jubiliejų minėjo visa Lietuva, ne išimtis ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, kurios vardu ji pavadinta. Bibliotekoje įvyko tradiciniai, jau šeštieji Žemaitės skaitymai. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto doc. Eglė Keturakienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Dalia Pauliukevičiūtė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. Kelmės mažojo teatro aktorė Rasa Šiaučiūnaitė iš naujausios A. Ruseckaitės knygos „Žemaitės paslaptis“ perskaitė ištrauką „Skarelė“, kurioje išlikusi iki šių dienų Žemaitės skarelė, pasakoja ne tik savo istoriją, bet ir kitų „sesių“ istorijas: kur Žemaitė jas pirko ar gavo dovanų, kaip jas ryšėjo. Rašytoja taip mėgo skareles, kad niekas ir jokia proga jos neįkalbėdavo apsisiausti šaliku, užsidėti skrybėlaitę. Skarelė buvo tarsi Žemaitės įvaizdžio simbolis. Todėl skaitymų metu veikė knygų, kitų dokumentų paroda „Balta skarele apsigobus“, kurioje – mergaitės, merginos, moterys ir senolės ryšinčios skarelėmis. Renginyje koncertavo kelmiškė dainininkė Diana Tiškovaitė.

Pagryžuvio bibliotekoje surengta buvusios pedagogės Onos Brazienės knygos „Kelias į tėviškę: Kaimalės kaimo istorija“ pristatymas. „Sraunosios Gryžuvos, jos intakėlių Vengrės, Bliukės, Ūdrupio glėbyje snūduriuoja mano gimtasis Kaimalės kaimas“ – kalbėjo autorė. Ji taip pat dalijosi kraštotyrinio pobūdžio knygos rašymo patirtimi. Apie savo giminės šaknis Kaimalėje pasakojo Vytautas Toleikis, Lina Stripeikienė, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė.

Tytuvėnų bibliotekoje vyko etnografinių regionų metams skirti renginiai. Pirmajame edukaciniame susitikime „Lietuvių liaudies dainos, mįslės, patarlės knygose ir dailėje“, dalyvavo Tytuvėnų gimnazijos aštuntokai, vedė tos pačios gimnazijos dailės mokytoja Danguolė Žukauskienė. Apie lietuvių liaudies dainas, jų pobūdį susirinkusiems papasakojo Tytuvėnų kultūros centro vaikų folkloro grupės „Tarškynėlė“ vadovė Monika Žukauskaitė, o bibliotekininkė Dalia Galbuogienė pristatė etnografinio pobūdžio knygas. Antrajame reginyje „Pavasario kalendorinės šventės ir papročiai“, Tytuvėnų gimnazijos mokinius atlydėjo mokytoja Angelė Ševeliovaitė. Susitikimą vedusi viešnia iš Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vilma Merkytė, susirinkusiems papasakojo švenčių ir apeigų laikotarpį nuo Gavėnios iki pat Devintinių.

Šedbarų bibliotekoje vyko edukacinis renginys „Kaip rankose sušyla medis…“, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti. Renginio sumanytojas – bibliotekos darbuotojas Antanas Galbuogis, pakvietė į susitikimą su kelmiškiu tautodailininku, dar tituluojamu Lazdų karaliumi Mečislovu Ežerskiu. Žemaitiškas dainas atliko Šaltenių kaimo liaudiškų dainų ansamblis.

Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Kelmės rajono bibliotekose vyko jau tradiciniais tapę vidudienio skaitymai, kurių metu buvo skaitoma krašto kūrėjų Onos Jautakės, Amelijos Miltenienės, Reginos Biržinytės, Idalijos Stankienės, Stasio Jokubausko ir kitų literatų kūryba.

Žemaitės viešojoje bibliotekoje pristatytas kraštiečio, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario, penktojo Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureato, Stasio Ramanausko romanas „Visi pirštus į save lenkia“. Knygą pristatė autorius, jos redaktorius Kazimieras Alekna, Kelmės literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentė Rita Eizintaitė.

 
Skip to content