Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Bibliotekoje pagal projektą „Žemę dirbti ir rašyti vienodai sunku“ surengtos dvi dokumentų parodos, skirtos rašytojo Antano Čalnario 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Pirmoji paroda „Kraštiečio rašytojo publicisto, žurnalisto Antano Čalnario laiškai, sveikinimai“. Antroji – „Vėlyvesnioji kraštiečio rašytojo, publicisto, žurnalisto Antano Čalnario kūryba“. Joje pateikta rašytojo 1952-1962 m. grožinė kūryba. Daugumo jos išlikę rankraščiuose, kita dalis buvo publikuota to meto Joniškėlio, Joniškio, Pakruojo rajonų spaudoje. Šią unikalią medžiagą bibliotekai padovanojo A. Čalnario žmona žurnalistė Regina Jokantaitė.

Vyko tradicinis renginys – Juozo Paukštelio literatūrinės premijos teikimas. 2015 m. premija paskirta rašytojui Romui Sadauskui už novelių knygą „Rudens elegijos“. Renginyje dalyvavo premijos laureatas su žmona Irena, literatūros kritikas, publicistas Stasys Lipskis ir bardas Albertas Antanavičius.

Bibliotekoje surengtas etninės kultūros seminaras, skirtas Etnografinių regionų metams. Lektorius iš Vilniaus etnologas dr. Žilvytis Bernardas Šaknys pasakojo apie Lietuvos etnografinių regionų panašumus ir skirtumus, kalbėjo apie Pakruojo krašto papročius ir vedybinius spėjimus.

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitykloje parengta ekspozicija „Tarpukario metų mokykliniai vadovėliai, kurių autoriai Pakruojo krašte dirbę pedagogai“.
Atidaryta dokumentų paroda „Bajorai Chodakauskai ir Pakruojo kraštas“. Tai antroj paroda iš ciklo, pasakojančio apie bajorus, gyvenusius Pakruojo krašte ir besidarbavusius lietuvybės labui. Pirmoji paroda, parengta 2013 m., buvo skirta Landsbergiams.

Bibliotekoje vyko kraštiečio poeto Vaidoto Spudo knygos „Aš – mėlyna jauna pušis“ pristatymas. Dalyvavo leidyklos „Andrena“ vadovė Nijolė Petrošienė, literatūros kritikas, vertėjas, habil. dr. Kęstutis Nastopka ir aktorė, skaitovė Gražina Urbonaitė.

 
Skip to content