Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vyko konkursas, skirtas kraštotyrininkės Eleonoros Ravickienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Jame dalyvavo rajono kaimų ir miestelių bibliotekininkės. Jos pristatė naujausius kraštotyros darbus. Geriausiu pripažintas Alsėdžių miestelio bibliotekos vyr. bibliotekininkės Rūtos Jurkaitienės darbas „Alsėdžių žydų istorija“. Antroji vieta atiteko Aleksandravo kaimo bibliotekininkei Virginijai Pokvytienei už darbą „Kraštotyrininkė Veronika Drungilaitė – Simutienė – Aleksandravo kaimo šviesuolė“. Trečiosios vietos nugalėtoja tapo Varkalių kaimo bibliotekininkė Lina Macijauskienė už darbą „Gondingos kraštas“. Paskatinamaisiais prizais apdovanotos Grumblių bibliotekininkė Lina Budrienė už darbą „Grumblių kaimo praeitis ir dabartis“ , Glaudžių bibliotekininkė Vida Rumšienė už surinktą medžiagą apie Nijolę Norbutienę „Vieno gyvenimo istorija“, Žemaičių Kalvarijos vyr. bibliotekininkė Violeta Garbenčienė už darbą „Konstantinas Bružas – kraštotyrininkas, Žemaičių Kalvarijos kultūros ir gamtos paveldo saugotojas ir puoselėtojas“. Nugalėtojoms įteiktos rėmėjų dovanos, taurės, diplomai bei padėkos raštai.

Viešojoje bibliotekoje pristatyta paroda „Žinomas ir nepažintas Mykolas Kleopas Oginskis. Dokumentai iš Vilniaus universiteto bibliotekos“. Pristatyme pranešimus skaitė Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai: doc. dr. Marija Prokopčik, direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai, Nijolė Šulgienė, Rankraščių skyriaus bibliotekininkė, dr. Viktorija Vaitkevičiūtė, Retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. Parodoje buvo trylikamečio M. K. Oginskio užrašų knygutės, parašytos nepaprastai gražiu kaligrafišku raštu, M. K. Oginskio ir jo pirmosios žmonos Izabelės Lasockos Oginskienės portretas, Zalesės dvaro, kuriame gyveno M. K. Ogisnskis piešinys, Abiejų tautų respublikos konstitucija, Oginskio atsiminimai, parašyti prancūzų kalba, jų vertimas į lenkų kalbą ir kitų įvairių to laikotarpio knygų bei dokumentų originalai.

Viešoji biblioteka gavo finansavimą ir vykdė tęstinį projektą „Pasiėlgau žemaitėška žuodė“. Projekto metu vyko žemaitiškų skaitymų konkursas „Skaitīmā žemaitėškā“. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai mokėsi austi, gilinosi į žemaitiškos kulinarijos ypatumus, susipažino su žemaičių muzikos instrumentais. Vyko žemaitiškiausios šeimos rinkimai.

Viešojoje bibliotekoje veikė paroda iš mokytojo kraštiečio Bronislovo Pociaus asmeninio archyvo „Plungės rajono sportininkų pasiekimai 1945 – 1974 m.“
Kulių miestelio bibliotekoje Kulių bendruomenės nariai, Kulių gimnazijos moksleiviai, poeto artimieji paminėjo kraštiečio poeto, buvusio bibliotekos skaitytojo Vytauto Martinėno 85-ųjų gimimo metų sukaktį. Mokytoja Ramutė Damulienė su savo mokiniais paruošė eilėraščių ciklą „Aš ir tu“. Mokytoja Giedrutė Idzelienė atliko dainą „Tu nesibark“, sukurtą Jono Statkaus pagal V. Martinėno žodžius.

 
Skip to content