Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vyko konferencija ,,Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“, skirta didžiausio Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo – Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-ties metų ir Vytauto Vitkausko – lietuvių kalbininko, vieno iš akademinio ,,Lietuvių kalbos žodyno“ autoriaus, profesoriaus, kraštiečio, kurio vardas 2012 m. suteiktas bibliotekai, 80-ties metų sukakčiai paminėti. Pagrindiniai konferencijos tikslai – atgaivinti iškilių Kuršėnų žmonių ir bibliotekos istoriją, supažindinti su šių dienų veikla, puoselėti kultūros ir lituanistikos paveldo saugojimą ir sklaidą. Konferencija, ekslibriso konkursas, paroda, knygos išleidimas – tai Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto ,,Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ veiklos.

Paminėtos Žadžiūnų bibliotekos įsteigimo 45-osios metinės. Vyr. bibliotekininkė Ona Skirmantienė apžvelgė šios bibliotekos istoriją. Buvo prisimintos čia dirbusios Marytė Valiukienė, Gėnė Butavičienė, Leonora Kušleikienė, Nijolė Sireikienė, Danutė Rimkienė, Nijolė Girniuvienė, Ramutė Preimontienė. Dabar bibliotekos paslaugomis naudojasi 206 skaitytojai.

Šakynos bibliotekoje organizuota literatūrinė popietė „Užžėlė vieškeliai eiti…“, skirta kraštiečio bibliotekininko, poeto Antano Budzinsko 75-mečio jubiliejui paminėti. Susirinkusieji klausėsi A. Budzinsko kūrybos, dienoraščio ištraukų, apybraižų, ir tarsi keliavo kartu su kūrėju jo gyvenimo metais. Surengta ir Antano Budzinsko kūrybos rankraščių ir apdovanojimų paroda. Aplankyta literato amžinojo poilsio vieta Šakynos kapinėse, padėtos gėlės, uždegtos žvakės. Šakynos parapijos klebonas aukojo šventas Mišias už Antaną Budzinską.

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko jau tradicija tapęs renginys „Atsiminimų keliais keleliais”, skirtas rašytojo, kraštiečio Augustino Griciaus gimimo dienai paminėti. Apie rašytoją ir jo kūrybą papasakojo vyresnioji bibliotekininkė Irena Petravičienė. A. Griciaus kūrinius skaitė Jurgita Jasiškytė, Irena Šufinskienė. Popietę paįvairino Gruzdžių kultūros centro meno vadovės Raimondos Žarienės atliktos nuotaikingos dainos.

Paminėtos Raudėnų bibliotekos įkūrimo 65-osios metinės. Raudėnų seniūnijos salėje vyko šventinė popietė ,,Metai – kaip krintantys lapai“. Jaunųjų bibliotekos skaitytojų atlikta kompozicija ,,Pašnekesiai bibliotekoje“ kvietė įeiti į knygų šalį – biblioteką, į knygos puslapius – sušilti, į inovacijų pasaulį – rasti internetą, kompiuterius. Vyresnioji bibliotekininkė Danutė Slavinskienė priminė bibliotekos nueitą kelią nuo įkūrimo iki šių dienų.

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje įvyko popietė ,,Gruzdžių kraštas: ką senoliai mena“, skirta Etnografinių regionų metams paminėti. Renginyje dalyvavo vaikai, jų mamos, močiutės bei tautiniais rūbais pasipuošę Gruzdžių kultūros centro etnografinio ansamblio dalyviai. Popietėje skambėjo Gruzdžių krašto senovinės dainos, kurias atliko J. Vasiliauskienė, V. Savickienė, J. Bružienė, A. Grigorjeva ir etnografinis ansamblis, vadovaujamas M. Tarasevičiaus. Daug mįslių, minklių, patarlių, mūsų kraštui būdingų prietarų papasakojo renginio organizatorės vyresniosios bibliotekininkės Irena Petravičienė ir Jurgita Jasiškytė

 
Skip to content