Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Varnių bibliotekoje surengta šio filialo darbuotojos Zitos Macienės – „auksinių rankų“ meistrės tapybos ir juvelyrikos darbų paroda „Atokvėpio minutės“. Čia vietą surado patys mėgstamiausi iš gausybės dailininkės paveikslų, kaip antai: „Gimtasis sodžius žiemą“, „Žirgai naktigonėje“, „Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia“ ir visa plejada natiurmortų, atspindinčių Žemaitijos krašto darželių etnografinius gėlynų bruožus.

Kaunatavos biblioteka surengė kraštiečio, vieno iš garsiausių XIX a. pab. – XX a. per. Žemaitijos liaudies meistro, Kazimiero Mockaus 145-ųjų gimimo metinių paminėjimą. Paminėti garbaus žemaičio atminimą Kaunatavoje susirinko gausus būrys artimųjų — vaikaičių ir provaikaičių. Buvo uždegtos žvakutės ant jo kapo Ubiškės kapinėse, vėliau visi pasimeldė Kaunatavos bažnyčioje aukotose šv.Mišiose, kur altorių puošia K. Mockaus drožtos Petro ir Povilo skulptūros. Po mišių naujojoje kaimo bendruomenės amatų klėtelėje susirinkusieji dalijosi prisiminimais, kalbėjosi apie medžio drožėjo kūrybinį palikimą.

Telšiškiams kraštiečio dailininko Vytauto Tamoliūno 60-mečio proga jo žmona Rimantė Tamoliūnienė iš Kauno atvežė paskutinio kūrybinio laikotarpio vyro tapybos darbų parodą, kurioje daug ir gimtųjų Telšių atspindžių. Tuo pačiu Telšių menų inkubatoriuje pristatytas dailininkui skirtas DVD, kurį 2015 m. išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka. Šis DVD papildys kraštiečiui dailininkui V, Tamoliūnui skirtą leidinių fondelį bibliotekos Kraštotyros fonde.

K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikė žymių Telšių krašto moterų portretų paroda, skirta Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 565-osioms metinėms. Miesto šventės išvakarėse bibliotekos fojė pristatytos moterys, 2015 m. pažyminčios savo jubiliejus, pradedant solidžiausiu – 175 m. Marijai Mineikaitei-Gorskienei ir 170 m. Žemaitei, baigiant 70 m. sukaktimis Valdonei Pikiotienei ir Viktorijai Daujotytei-Pakerienei.

Nacionalinė bibliotekų savaitė Varniuose prasidėjo literatūrine popiete, pavadinta „Mes žemaite nu Varniū“. Varniškiai, pažymėdami Etnografinių regionų metus, skaitė savo – Žemaitijos krašto rašytojų ir poetų, Varnių „Lyros“ būrelio literatų kūrybos perliukus gimtąja žemaičių tarme, startiniu popietės ženklu pasirinkusi varniškės Indrės Pabijanavičiutės (Telšių Žemaitės gimnazija) moksleivės, jaunųjų literatų konkurso „Septintoji kalva“ nugalėtojos eilėraštį „Žemaitėji gyvena, gyven ė gyvens mona plakončio širdelė“.

Apžvalgą parengė Danutė Darbutienė

 
Skip to content