„Erasmus“ akreditacija

2022 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai buvo suteikta „Erasmus“ akreditacija. Šis svarbus įvertinimas patvirtina, kad bibliotekos kokybiškų suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtros ir specialistų kompetencijų ugdymo vizija atitinka Europos Sąjungos strategines kryptis ir kokybės standartus.

Sukūrusi regioninį mobilumo konsorciumą, biblioteka, laikydamasi bendrųjų „Erasmus“ kokybės standartų, sieks reguliariai vykdyti tarptautinę mobilumo veiklą  ir suteikti regiono bibliotekų specialistams tarptautinio mokymosi galimybes. 

2022 m. birželio 1 d. pasitelkiant „Erasmus“ programos finansavimą bus organizuojamos tarptautinės mobilumo veiklos Šiaulių ir Telšių regiono bibliotekų suaugusiųjų švietimo specialistams, siekiant stiprinti jų profesines kompetencijas ir suteikti tarptautines kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

„Erasmus“ mobilumo veiklos padės įgyvendinti strategines bibliotekos veiklos kryptis: teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas gyventojams medijų ir informacinio raštingumo, taip pat specialiųjų poreikių turinčių asmenų ir suaugusiųjų švietimo srityse. 

Daugiau informacijos apie „Erasmus“ akreditaciją

 
Skip to content