E. paveldas. Informacijos paieškos ypatumai

Aktualumas. E. paveldas skirtas virtualiai susipažinti su meno kūriniais, knygomis, laikraščiais, rankraštiniais tekstais, žemėlapiais, Romos katalikų bažnyčios gimimo, santuokos, mirties knygomis, garso įrašais. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.

Programos tikslai – supažindinti  su Lietuvos kultūros paveldo kolekcija.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Kaip atliekama paieška:
• paprasta;
• patikslintoji;
• e. klasikos.
10 min. 25 min.
2. Kolekcijų pristatymas:
• knygos, periodika, smulkioji spauda;
• rankraščiai;
• LDM eksponatai;
• garso įrašų kolekcija.
10 min. 25 min.
3. Tezauras: semantinės paieškos įrankio privalumai. 5 min. 10 min.
4. Skilties „Pagalba“ privalumai:
• sąrašų pristatymas;
• informacinis žinynas.
5 min. 15 min.
5. Elektroninės paslaugos užsakymas:
• bendra informacija;
• portalo vartotojų funkcijos;
• registruotų vartotojų funkcijos.
15 min.
Iš viso
2 val. (3 akad. val.)

 

 

Dalyvių skaičius: iki 12.

Lektoriai: Audronė Baškienė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė.

 

I. Slonksnytės nuotr.