Papildyta ir virtuali realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją su „CoSpaces Edu“ programa

Aktualumas. Šiandieninis Z ir Alfa kartos vaikų ugdymas yra glaudžiai susijęs su technologijomis ir mokymusi pasitelkiant interaktyvius ir įtraukius būdus. Istorijos kūrimas virtualios realybės aplinkoje yra vienas iš tokių būdų. Jo metu vaikas mokosi, ne tik kaip geriau perteikti istoriją, kurti siužetą, bet kartu suteikiama erdvė atsiskleisti jo kūrybiškumui bei žaismingai susipažinti su programavimo principais. Ši veikla gali būti integruojama ir siejama su pamokų turiniu, taip būtų skatinamas mokytojų ir bibliotekos darbuotojų bendradarbiavimas.

Programos tikslas – supažindinti bibliotekų specialistus su virtualios ir papildytos realybės ypatybėmis, panauda skaitymo skatinimui ir išbandyti virtualios aplinkos kūrimo programos „CoSpaces Edu“ galimybes praktinių užduočių metu.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Papildytos ir virtualios realybės sąvokos, ypatybės 30 min.
2. „CoSpaces Edu“ programos pristatymas, naudojimo galimybės 10 min.
3. „CoSpaces Edu“ paskyros sukūrimas, nustatymai ir valdymas 20 min.
4. Sukurtų virtualios realybės aplinkų pristatymas, pasivaikščiojimas po kelias aplinkas 10 min.
5. Praktinis istorijos kūrimas virtualioje aplinkoje su „CoSpaces Edu“ 20 min. 90 min.
6. Sukurtų istorijų virtualioje aplinkoje peržiūros ir įrašymo galimybės 10 min. 20 min.
Iš viso
 3 val. (4 akad. val.)

 

Dalyvių skaičius: iki 15.

Lektorė: Paulina Sprindžiukaitė,  Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyresn. metodininkė.

 

I. Slonksnytės nuotr.