Plakato kūrimo pradmenys

Aktualumas. Bibliotekose vyksta daug įvairiausių veiklų, paslaugų. Norėdami, kad lankytojai jomis naudotųsi, turime jas tinkamai viešinti. Viešinimas prasideda nuo tinkamos žinutės (teksto suformulavimo). Tuomet yra kuriama vaizdinė informacijos išraiška (plakatas, skrajutė ar lankstinukas). Kadangi pasiūlos dabar yra labai daug, o Jūs norite, kad žmonės lankytųsi Jūsų renginiuose, plakatas turi išsiskirti iš kitų. Tam reikia žinių apie kompoziciją, spalvas, šriftus.

Programos tikslas – supažindinti bibliotekų specialistus su plakato ypatybėmis ir išbandyti vaizdo redagavimo programos „GIMP“ galimybes praktinių užduočių metu.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Programos įdiegimas į kompiuterius 10 min.
2. Pažintis su plakato sąvoka, elementais 7 min.
3. Pažintis su kompozicijos, erdvės, spalvos, šrifto pagrindinėmis taisyklėmis 10 min.
4. Pažintis su plakato auditorijos nustatymu 3 min.
5. Pažintis su programos „GIMP“ pagrindinių funkcijų langų sandara. Pagrindinių funkcijų veikimas (išbandymas) 15 min. 15 min.
6. Paveikslėlių importavimas į programą. Paveikslėlių redagavimo funkcijos (dydis, ryškumas, spalvos ir pan.) 30 min.
7. Teksto įterpimas. Teksto funkcijos (dydis, spalva, pakreipimas ir pan.) 30 min.
Iš viso
2 val. (3 akad. val.)

 

Dalyvių skaičius: iki 10.

Lektorė: Ieva Slonksnytė,  Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus dizainerė maketuotoja.

 

Paulinos Sprindžiukaitės nuotr.
Gražvydo Šaltupio nuotr.