Projektų valdymas mokyklų bibliotekininkams

Aktualumas. Projektai yra būtini mokyklų bibliotekose siekiant kurti ir diegti naujas paslaugas ir produktus, įgyvendinti netradicines, tikslinės auditorijos poreikius atitinkančias veiklas taikant inovatyvius metodus bei priemones.

Projektinė veikla iš bibliotekų specialistų reikalauja specialių žinių, susijusių su projektų valdymu. Tačiau žinios, netapusios įgūdžiais, greitai praranda savo vertę, todėl būtinas ne tik teorinių žinių bagažas, bet ir jų praktinio taikymo stiprinimas.

Mokymų metu bus supažindinama su pagrindiniais teoriniais projektų valdymo aspektais, analizuojama projekto valdymo struktūra, pagrindiniai rengimo ir įgyvendinimo etapai. Teorinės žinios bus įtvirtintos atliekant praktines užduotis.

Programos tikslas – stiprinti mokyklų bibliotekų specialistų projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijas; skatinti bibliotekininkų kūrybingumą ir inovatyvumą organizuojant mokyklos bibliotekos veiklą ir plečiant teikiamų paslaugų spektrą.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Projekto planavimas ir rengimas. 30 min
2. Pagrindiniai projekto įgyvendinimo etapai. 30 min 15 min.
3. Paraiškos rengimo ypatumai. 45 min. 45 min.
4. Supažindinimas su praktiniais projektų valdymo bibliotekose pavyzdžiais. 30 min 15 min.
5. Galimų finansavimo šaltinių apžvalga. 30 min
6. Gerų  ir nelabai sėkmingų pavyzdžių analizė. 1 val.
7. Praktinė užduotis. 1 val.
Iš viso
6 val. (8 akad. val.)

 

 

Dalyvių skaičius: 10–20.

Lektoriai: Ekaterina Prakapene, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja.

 

D. Markulienės nuotr.