Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams

Aktualumas. Nors Lietuvoje nėra pateikiamas tikslus autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičius, bet yra žinoma, kad bendras autizmo bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų skaičius nuolat auga, todėl svarbu gebėti su jais dirbti ir bibliotekoje bei teikti jiems naujas ir vertingas paslaugas. Sensoriniai skaitymai – viena tokių veiklų. Sensorinių skaitymų užsiėmimai ypač aktualūs siekiant ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro arba kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kalbėjimo, darbo grupėje, komunikavimo įgūdžius.

Programos tikslas – ugdyti bibliotekininkų įgūdžius dirbant su autizmo spektro sutrikimų bei kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais asmenimis ir skatinti bibliotekų specialistus plėsti paslaugas ir inovatyvias veiklas.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų specifika 20 min. 15 min.
2. Pagrindiniai metodai, naudojami dirbant su autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais 15 min. 10 min.
3. Pagrindiniai knygų pasirinkimo kriterijai skaitymo užsiėmimams 15 min. 10 min.
4. Pagrindinių priemonių, naudojamų vedant užsiėmimus autizmo spektro sutrikimų bei kitų raidos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, pristatymas 20 min. 15 min.
5. Sensorinio skaitymo užsiėmimo eigos planavimas 25 min. 35 min.
Iš viso
 3 val. (4 akad. val.)

Dalyvių skaičius: iki 20.

Lektoriai:

  • Agnė Pranckutė, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė;
  • Giedrė Čarienė, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė.

I. Slonksnytės nuotr.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.