2021 m. mokymų planas mokyklų bibliotekininkams

2021 m. mokymų planas mokyklų bibliotekininkams

DATA MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS PROJEKTO PAVADINIMAS LEKTORIAI TRUKMĖ VIETA

Vasario 15–26 d.

Kovo 15–balandžio 9 d.

Rugsėjo mėn.

Bibliotekos išteklių valdymas

Biudžeto lėšos

Vyr. bibliotekininkė Jolita Rimeikienė

14 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Vasario 15–26 d.

Kovo 15–balandžio 9 d.

Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė,

Dizainerė maketuotoja Ieva Slonksnytė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Balandžio 14–gegužės 7 d.

Gegužės 17–birželio 4 d.

Informacijos rengimo ir viešinimo principai

Biudžeto lėšos

Informacijos specialistas Tomas Pauliuščenka,

Kalbos tvarkytojas Robertas Gedrimas

5 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Balandžio 14–gegužės 7 d.

Gegužės 17–birželio 4 d.

Virtualių parodų rengimo galimybės panaudojant skaitmeninį turinį

Biudžeto lėšos

Vyr. bibliotekininkė Rasa Streckienė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Gegužės 5 d.

Edukacija bibliotekoje „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė

Informacija tikslinama

Zoom / Microsoft Teams

Gegužės 17–birželio 4 d.

Microsoft Office Word 2013 m. pagrindai

Biudžeto lėšos

Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

III–IV ketv.*

Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Agnė Pranckutė

4 ak. val.

Nuotoliniai

Spalio mėn.

IKT įrankiai pateikčių pristatymui (Microsoft Powerpoint, Sway, Prezi ir kt. )

Biudžeto lėšos

Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė

Informacija tikslinama

Moodle / Nuotoliniai

III–IV ketv.

Bibliotekų darbuotojų kompetencijų, reikalingų dirbant su jaunimu, ugdymas

Tarptautinis kvalifikacinis projektas „Youth is stranger than fiction“ (Erasmus+ KA1)

Informacija tikslinama

40 ak. val.

Auditoriniai

III–IV ketv.

Žaidybinimo metodo taikymas organizuojant skaitymo skatinimo veiklas jaunimui

Tarptautinis kvalifikacinis projektas „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading“ Promotion in Youth“ (Erasmus+ KA1)

Informacija tikslinama

40 ak. val.

Auditoriniai

*Datos bus tikslinamos metų eigoje.