2021 m. mokymų planas mokyklų bibliotekininkams

2021 m. mokymų planas mokyklų bibliotekininkams

DATA MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS PROJEKTO PAVADINIMAS LEKTORIAI TRUKMĖ VIETA

Vasario 15–26 d.

Balandžio mėn.

Rugsėjo mėn.

Bibliotekos išteklių valdymas

Biudžeto lėšos

Vyr. bibliotekininkė Jolita Rimeikienė

14 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Vasario

15–26 d.

Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė,

Dizainerė maketuotoja Ieva Slonksnytė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Balandžio mėn.

Rugsėjo mėn.

Informacijos rengimo ir viešinimo principai

Biudžeto lėšos

Informacijos specialistas Tomas Pauliuščenka,

Kalbos tvarkytojas Robertas Gedrimas

5 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

II–IV ketv.*

Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Agnė Pranckutė

4 ak. val.

Nuotoliniai

II–IV ketv.*

Edukacija bibliotekoje „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“

Biudžeto lėšos

Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė

Informacija tikslinama

Zoom / Microsoft Teams

Gegužės mėn.

Microsoft Office Word 2013 m. pagrindai

Biudžeto lėšos

Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Gegužės mėn.

Spalio mėn.

Virtualių parodų rengimo galimybės panaudojant skaitmeninį turinį

Biudžeto lėšos

Vyr. bibliotekininkė Rasa Streckienė

10 ak. val.

Moodle / Nuotoliniai

Spalio mėn.

IKT įrankiai pateikčių pristatymui (Microsoft Powerpoint, Sway, Prezi ir kt. )

Biudžeto lėšos

Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė

Informacija tikslinama

Moodle / Nuotoliniai

III–IV ketv.

Bibliotekų darbuotojų kompetencijų, reikalingų dirbant su jaunimu, ugdymas

Tarptautinis kvalifikacinis projektas „Youth is stranger than fiction“ (Erasmus+ KA1)

Informacija tikslinama

40 ak. val.

Auditoriniai

III–IV ketv.

Žaidybinimo metodo taikymas organizuojant skaitymo skatinimo veiklas jaunimui

Tarptautinis kvalifikacinis projektas „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading“ Promotion in Youth“ (Erasmus+ KA1)

Informacija tikslinama

40 ak. val.

Auditoriniai

*Datos bus tikslinamos metų eigoje.