Nuotolinių mokymų programos

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Trukmė

Lektoriai

1. Anglų kalba bibliotekų specialistams 25 akad. val. Gintautas Jazdauskas, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus projektų kuratorius
2. Debesų technologijos 20 akad. val. Jonė Gorytė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
3. Informacijos paieškos strategija. Elektroninės informacijos ištekliai 10 akad. val. Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kilčiauskaitė
4. Microsoft Office Word 2013 m. pagrindai 10 akad. val. Paulina Sprindžiukaitė, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyresn. metodininkė