Pranešimai

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Trukmė

Lektoriai

1. Skaitymo skatinimo idėjos ir galimybės bibliotekose 1 val. 30 min. Urtė Vaserienė,
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus
vyr. bibliotekininkė
2. Klubai bibliotekoje: iššūkiai ir galimybės 45 min. Laima Naujokienė,
Vartotojų aptarnavimo
skyriaus vedėja
3. Lietuvių kalbos naujovės: elektroniniai ištekliai 45 min. Robertas Gedrimas,
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
kalbos tvarkytojas
4. Kalba ir kompiuteris: kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai 45 min. Robertas Gedrimas,
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
kalbos tvarkytojas