Stažuotės

Bibliotekų praktikoje naudojamos įvairios profesionalumo ugdymo formos. Viena iš jų – stažuotės. Stažuotės tikslas – profesinių teorinių žinių gilinimas, įgūdžių lavinimas, pasirengimas atlikti naujas pareigas ar užduotis. Tai nėra įprastiniai mokymai. Stažuotės metu įgyjama praktika kitoje bibliotekoje, vyksta individualus darbas bei dalijimasis gerąja patirtimi.

Prašome iš anksto derinti stažuotės datą. Stažuotės tema bei trukmė gali būti keičiama pagal poreikius.

Jei pageidautumėte stažuotis, kreipkitės tel. (8 41) 52 37 48, el. paštas p.sprindziukaite@savb.lt.

Kontaktinis asmuo – Paulina Sprindžiukaitė.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Trumpas turinio aprašymas

Trukmė

Atsakingi asmenys

1. Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus stažuotė
  1. Dokumentų fondo komplektavimo specifika – 1 akad. val.
  2. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas; skaitmeninės bibliotekos e. paveldas ypatumai – 1 akad. val.
  3. Projektinė, edukacinė veikla – 1 akad. val.
  4. Knygos grafikos centro veiklų pristatymas – 2 akad. val.
  5. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas – 1 akad. val.
  6. Parodų organizavimas galerijoje – 1 akad. val.
7 akad. val. Roma Baristaitė,
Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vedėja
2. Bibliografinių įrašų rengimas Bibliografinių įrašų rengimas, dokumentų sisteminimas, dalykinimas ir šifravimas. Fondo komplektavimas, apskaita, rekatologavimas. 5–10 akad. val. Regina Ivanovienė,
Informacijos išteklių valdymo skyriaus vedėja
3. LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė Darbo su LIBIS SAP programa pagrindai, pabandoma praktiškai išduoti / grąžinti dokumentus, naudotis savitarnos įrenginiu. Užsakymo / rezervavimo paslaugos teikimas, šios paslaugos privalumai. Atliktų veiksmų istorijos peržiūrėjimas, skolininkų radimas. Skaitytojų ir dokumentų išduoties apskaita. Ekskursija po bibliotekos padalinius, dalijimasis patirtimi. 5 akad. val. Inga Liekmanienė,
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja
Nijolė Prakapienė,
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
4. Vartotojų aptarnavimas abonemente ir skaityklose Klubai bibliotekoje, LIBIS knygų ir straipsnių paieška, duomenų bazės ir ibiblioteka.lt paslaugos. 5–10 akad. val. Dalia Balčiūnaitė,
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė