Metodinės konsultacijos

Metodinės konsultacijos

 

Analizinių įrašų kūrimas
Audronė Baškienė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 37
El. paštas audrone.baskiene@savb.lt

Bibliografinės rodyklės
Rasa Streckienė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus 
vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 37
El. paštas rasa.streckiene@savb.lt

Bibliografinių įrašų rengimas
Reda Fresdorfaitė-Bagdonienė
Informacijos išteklių skyriaus
bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 17
El. paštas reda.fresdorfaite-bagdoniene@savb.lt

Dokumentų sisteminimas, dalykinimas ir šifravimas
Reda Fresdorfaitė-Bagdonienė
Informacijos išteklių skyriaus
bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 17
El. paštas reda.fresdorfaite-bagdoniene@savb.lt

Daiktų bibliotekos įgyvendinimas vaikams
Milda Kazernovičiūtė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 30
El. paštas milda.kazernoviciute@savb.lt
 
Daiktų bibliotekos įgyvendinimas suaugusiesiems
Erika Norvaišienė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 22
El. paštas erika.norvaisiene@savb.lt

Dizainas ir maketavimas (vaizdinės medžiagos pateikimas – soc. tinklai ir kiti vizualai)
Ieva Slonksnytė
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
dizainerė maketuotoja
Tel. (8 41) 52 37 46
El. paštas ieva.slonksnyte@savb.lt

E. paveldo paieška
Audronė Baškienė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 37
El. paštas audrone.baskiene@savb.lt

Fondo komplektavimas, apskaita
Laura Vladykienė
Informacijos išteklių skyriaus
vedėja
Tel. (8 41) 37 17 15
El. paštas laura.vladykiene@savb.lt

ibibiblioteka.lt paslaugos
Daiva Sargiūnienė
Informacijos išteklių skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 16
El. paštas daiva.sargiuniene@savb.lt

Knygos nuosavybės ženklai (ekslibrisai, knygų antspaudai, marginalijos, autografai ir kt.)
Asta Kaktytė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 42 05 10
El. paštas asta.kaktyte@savb.lt

Komunikacija, informacijos viešinimas
Tomas Pauliuščenka
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
informacijos specialistas
Tel. (8 41) 52 37 46
El. paštas tomas.pauliuscenka@savb.lt
 
Komunikacija, soc. tinklų administravimas
Eglė Kazimieraitienė
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
informacijos specialistė
Tel. (8 41) 52 37 46
El. paštas egle.kazimieraitiene@savb.lt

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas
Paulina Sprindžiukaitė
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
vyr. metodininkė
Tel. (8 41) 52 37 48
El. paštas paulina.sprindziukaite@savb.lt

LIBIS sistemos administravimas
Laura Vladykienė
Informacijos išteklių skyriaus
vedėja
Tel. (8 41) 37 17 15
El. paštas laura.vladykiene@savb.lt
 
LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis
Nijolė Prakapienė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 52 37 45
El. paštas nijole.prakapiene@savb.lt
 
LIBIS knygų ir straipsnių paieška
Daiva Sargiūnienė
Informacijos išteklių skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 16
El. paštas daiva.sargiuniene@savb.lt


Medijų raštingumo mokymai ir veiklos gyventojams
Paulius Andruškevičius
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. metodininkas
Tel. (8 41) 37 17 27
El. paštas paulius.andruskevicius@savb.lt

Paslaugų vaikams plėtojimas ir vykdymas
Vaida Antanaitienė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 26
El. paštas vaida.antanaitiene@savb.lt
Kultūrinių, edukacinių ir informacinių paslaugų vartotojams vykdymas
Gerda Žymantaitė-Magalinskė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vedėja
Tel. (8 41) 37 17 20
El. paštas gerda.zymantaite@savb.lt

 

Periodinių leidinių registravimas
Laura Vladykienė
Informacijos išteklių skyriaus
vedėja
Tel. (8 41) 37 17 15
El. paštas laura.vladykiene@savb.lt

Prenumeruojamos duomenų bazės ir atviros prieigos informacijos šaltiniai
Daiva Sargiūnienė
Informacijos išteklių skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 16
El. paštas daiva.sargiuniene@savb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas
Urtė Šulskienė
Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus
kultūros projektų vadovė
Tel. (8 41) 43 34 68
El. paštas urte.sulskiene@savb.lt

Rankraštinių dokumentų tvarkymas
Vilija Levinienė
Informacijos išteklių skyriaus
vyr. bibliotekininkė 
Tel. (8 41) 37 17 17 
El. paštas vilija.leviniene@savb.lt

Kultūros paveldo skaitmeninimas, skaitmeninimo stebėsena
Audronė Baškienė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus
vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 41) 37 17 37
El. paštas audrone.baskiene@savb.lt

Tarpbibliotekinis skolinimas (TBA)
Jolanta Baldišė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 24
El. paštas tba@savb.lt
 
Laura Vladykienė
Informacijos išteklių skyriaus
vedėja
Tel. (8 41) 37 17 15
El. paštas laura.vladykiene@savb.lt

Terapinių skaitymų vykdymas
Nijolė Prakapienė
Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 52 37 45
El. paštas nijole.prakapiene@savb.lt

Virtualių parodų rengimas
Rasa Streckienė
Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus
vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 41) 37 17 37
El. paštas rasa.streckiene@savb.lt

 
Skip to content