Metodinės konsultacijos

Metodinės konsultacijos  

Tema

Konsultantai

Kontaktai

Bibliotekų statistika, tyrimų organizavimas Kristina Kulikauskienė,

Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė (tiriamosios veiklos organizavimas)

Tel. (8 41) 52 37 47 

El. paštas  k.kulikauskiene@savb.lt

Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas Gintautas Jazdauskas, 

Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas

Tel. (8 41) 43 34 68

El. paštas g.jazdauskas@savb.lt 

Renginių organizavimas  Roberta Stonkutė, 

Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorė 

Tel. (8 41) 52 37 46 

El. paštas r.stonkute@savb.lt 

Kraštotyros fondo komplektavimas  Roma Baristaitė, 

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vedėja 

Tel. (8 41) 37 17 33 

El. paštas r.baristaite@savb.lt 

Fondo komplektavimas, apskaita  Regina Ivanovienė,  

Informacijos išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 41) 37 17 15 

El. paštas r.ivanoviene@savb.lt

Bibliografinių įrašų rengimas, dokumentų sisteminimas, dalykinimas ir šifravimas 
Rekatologavimas 
Bibliografinės rodyklės  Rasa Streckienė, 

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 41) 37 17 37 

El. paštas r.streckiene@savb.lt 

Virtualių parodų rengimas
Knygos nuosavybės ženklai (ekslibrisai, knygų antspaudai, marginalijos, autografai ir kt.)  Asta Kaktytė, 

Knygos grafikos centro kuratorė, vyr. bibliotekininkė 

Nijolia Kasparavičienė, 

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 41) 42 05 10 

El.paštas knygosgrafika@savb.lt       

Tel. (8 41) 37 17 37 

El. paštas n.kasparaviciene@savb.lt 

Analizinių įrašų kūrimas 
Audronė Baškienė, 

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė 


Tel. (8 41) 37 17 37 

El. paštas a.baskiene@savb.lt 

E. paveldo paieška 
Skaitmeninimo stebėsena
Kultūros paveldo skaitmeninimas
LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis  Inga Liekmanienė, 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja 

Nijolė Prakapienė, 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Tel. (8 41) 37 17 30 

El. paštas i.liekmaniene@savb.lt 

Tel. (8 41) 52 37 45 

El. paštas n.prakapiene@savb.lt 

LIBIS knygų ir straipsnių paieška, bibiblioteka.lt paslaugos  Daiva Sargiūnienė,

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė, duomenų bazių kuratorė

Tel. (8 41) 37 17 24

El. paštas d.sargiuniene@savb.lt 

Paieška prenumeruojamose duomenų bazėse 
Tarpbibliotekinis skolinimas  Jolanta Baldišė, 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė 

Tel. (8 41) 37 17 24 

El. paštas tba@savb.lt  

Vartotojų aptarnavimas, klubai bibliotekoje  Laima Naujokienė, 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Tel. (8 41) 37 17 20 

El. paštas l.naujokiene@savb.lt