2015 m.

ŠIAULIŲ REGIONO BIBLIOTEKŲ TARYBOS POSĖDIS

Data: 2015 m. gruodžio 1 d.

Vieta: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (Aušros al. 62, Šiauliai)

DARBOTVARKĖ

9:00–9:10   Dalyvių registracija. Kava.

9:10–9:40   Regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų statistinių rodiklių apžvalga. EKATERINA PRAKAPENE, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja. Pasisakymai, diskusija, veiklos vertinimas, perspektyvų aptarimas.

9:40–10:00   2014 m. Regiono bibliotekų bendra projektinė veikla. NERINGA RUTKAUSKIENĖ, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Projektinės veiklos vadovė. Pasisakymai, diskusija, veiklos vertinimas, perspektyvų aptarimas.

10:00–10:20   Regiono bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas. NIJOLĖ PRAKAPIENĖ, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė. Pasisakymai, diskusija, veiklos vertinimas, perspektyvų aptarimas.

10:20–10:40  Tyrimo „Elektroninės paslaugos Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“ rezultatų pristatymas. PAULINA SPRINDŽIUKAITĖ, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė. Pasisakymai, diskusija, bendros tiriamosios veiklos perspektyvų aptarimas.

10:40–10:50   Skaitmeninimo darbų organizavimas ir vykdymas Šiaulių Regiono viešosiose bibliotekose. AUDRONĖ BAŠKIENĖ, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė.