2014 m.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką (2014 m.)

Tyrimas „Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos (centrinė biblioteka ir filialai) veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką“ atliktas 2014 m. ir yra antrasis Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklos vertinimo pagal BIX metodiką tyrimas. 2013 m. atliktas pirmasis tyrimas analizavo ir vertino 58 savivaldybių viešųjų bibliotekų pagrindines bibliotekas (CB) (daugiau apie šį tyrimą skaitykite čia). Tyrimo metu nustatyta, kad tikslesnį ir objektyvesnį vertinimą lemtų platesnės bibliotekų sistemos rodiklių skaičiavimas, dėl to tęstinis 2014 m.  savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos tyrimas apėmė 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) ir jų padalinių (tinklo bibliotekų) veiklos vertinimą. Iš viso vertinta 1 281 bibliotekos veikla.

Iškelti šie tyrimo uždaviniai: 1) vertinant apskričių teritorijose veikiančių SVB veiklą, nustatyti jų vietą kiekvienoje iš 4 dimensijų: išteklių ir infrastruktūros; naudojimosi biblioteka; našumo; plėtros; 2) nustatyti rodiklių tinkamumą SVB veiklai vertinti ir joms reitinguoti: pateikti rodiklių aprašymus ir taikymo interpretacijas, apibūdinti bibliotekos vidaus ir išorės veiksnius, darančius įtaką pagal BIX metodiką nustatomiems veiklos rezultatams; 3) pagal BIX metodiką įvertinti ir reitinguoti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemas, palyginti 2013 ir 2014 metų tyrimais gautus rezultatus.

Pagal BIX metodiką viešosios bibliotekos vertintos atsižvelgiant į 18 standartizuotų rodiklių, suskirstytų į 4 dimensijas (ištekliai ir infrastruktūra, naudojimasis biblioteka, našumas ir plėtra). Pagal rodiklius jų veikla lyginta tarpusavyje. Tyrime dalyvavo 58 savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos (pagrindinė viešoji biblioteka ir jos filialai), kurios buvo suskirstytos į 6 grupes pagal aptarnaujamų gyventojų skaičių. Kiekvienoje grupėje nustatyta atskiros bibliotekos vieta pagal apskaičiuotus procentilius: aukščiausius įvertinimus gavusioms bibliotekoms skiriama viena žvaigždė, vidurinėje grupėje – pusė žvaigždės. Daugiausia biblioteka gali surinkti 4 žvaigždes, jei visose 4 dimensijose jos procentilis yra aukščiausiose pozicijose.

Šiaulių regiono bibliotekos pagal aptarnaujamų gyventojų skaičių buvo suskirstytos į atskiras grupes:

Į 1 grupę (gyventojų skaičius nuo 5 000 iki 15 000) pateko Rietavo SVB.

Į 2 grupę (gyventojų skaičius nuo 15 000 iki 30 000) pateko Akmenės, Joniškio ir Pakruojo  rajonų SVB.

Į 3 grupę (gyventojų skaičius nuo 30 000 iki 50 000) pateko Kelmės, Plungės, Radviliškio, Šiaulių ir Telšių rajonų SVB.

Į 4 grupę (gyventojų skaičius nuo 50 000 iki 100 000) pateko Mažeikių r. SVB.

Į 5 grupę (gyventojų skaičius per 100 000) pateko Šiaulių m. SVB.

I dimensijos (bibliotekų paslaugos (ištekliai)) vertinimas. Po vieną žvaigždę savo grupėse gavo Pakruojo, Kelmės, Radviliškio rajonų ir Šiaulių miesto SVB. Pusė žvaigždės atiteko Mažeikių r. SVB.

II dimensijos (naudojimasis biblioteka) vertinimas. Po vieną žvaigždę savo grupėse gavo Joniškio ir Radviliškio r. SVB. Po pusę žvaigždės atiteko Kelmės, Telšių r. ir Šiaulių m. SVB.

III dimensijos (veiksmingumas) vertinimas. Po vieną žvaigždę savo grupėse gavo Joniškio, Telšių ir Plungės r. SVB. Po pusę žvaigždės atiteko Rietavo SVB, Pakruojo, Radviliškio ir Kelmės r. SVB.

IV dimensijos (plėtra) vertinimas. Po vieną žvaigždę skirtingose grupėse gavo Rietavo SVB, Joniškio, Telšių, Plungės ir Kelmės r. SVB. Po pusę žvaigždės atiteko Šiaulių ir Radviliškio r. SVB.

Galutinis visų 4 dimensijų savivaldybių viešųjų bibliotekų įvertinimas rodo, kad nė vienos žvaigždės negavo Akmenės r. SVB (taip pat Kretingos, Šilalės, Vilniaus ir Visagino r. SVB), Šiaulių ir Mažeikių rajonų SVB gavo po pusę žvaigždės.

Tyrimo organizatoriai, palyginę 2013 ir 2014 m. atliktus pagrindinių viešųjų bibliotekų (CB) ir SVB (centrinė biblioteka ir filialai) tinklo bibliotekų vertinimus, priėjo prie išvados, kad vertinimai yra panašūs arba skiriasi labai nežymiai (1 ar puse žvaigždės). Taip pat pastebėta, kad teigiamiems pokyčiams bibliotekose reikalingas ilgesnis laikotarpis nei 1 metai, ypač kalbant apie I dimensijos (ištekliai ir infrastruktūra) rodiklius.

Plačiau su tyrimo metodika, eiga ir rezultatais galima susipažinti mokslinių straipsnių rinkinyje „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje“ (II tomas), p. 141–246.

 
Skip to content