2015 m.

Elektroninės paslaugos Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose (2015 m.)

2015 metais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su Regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis atliko tyrimą „Elektroninės paslaugos Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“. Tyrimo tikslas – ištirti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų esamą situaciją ir plėtros galimybes. Tyrimo duomenys panaudoti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ir Regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo veiklose elektroninių paslaugų tobulinimo ir plėtros srityje.

Tyrimo rezultatai publikuoti leidinyje „Šiandien aktualu“ (2016 m. 2(55) nr., p. 141-177).

Tyrimo rezultatų pristatymas vyko Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje (2015 m. gruodžio 1 d.).

 
Skip to content