2018 m.

Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Šiaulių regiono viešosiose bibliotekose (2018 m.)

2018 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje ir Šiaulių regiono bibliotekose atliktas tyrimas „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda viešosiose bibliotekose“. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip viešosiose bibliotekose naudojamos šios duomenų bazės, išsiaiškinti jų naudojimo ir nenaudojimo priežastis ir numatyti priemones, kurios padėtų viešosioms bibliotekoms ir jų vartotojams efektyviau pasinaudoti šiais informacijos šaltiniais.

Šiam tyrimui pritaikyta Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir apskričių viešųjų bibliotekų 2014 m. atlikto tyrimo „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Lietuvos viešosiose bibliotekose“ metodika: internetinė bibliotekų darbuotojų, atsakingų už prenumeruojamų duomenų bazių administravimą ir viešinimą, apklausa bei bibliotekų vartotojų anketinė apklausa. Pritaikyta tyrimo metodika leido palyginti svarbiausius šio tyrimo rezultatus su 2014 m. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskelbtais tyrimo rezultatais.

Iš viso apklausta 463 Šiaulių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų ir ŠAVB vartotojai bei 12 bibliotekų darbuotojų.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

Naudojimasis duomenų bazėmis Šiaulių regiono bibliotekose nėra didelis: žino ir naudojasi duomenų bazėmis apie trečdalis ŠAVB ir beveik pusė regiono bibliotekų respondentų. Ši paslauga, lyginant su 2014 m. tyrimu, yra labiau žinoma ir naudojama, sumažėjo vartotojų, kurie nieko nežino apie bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes.

Nesinaudojantys duomenų bazėmis įvardino pagrindines nesinaudojimo priežastis. Tiek ŠAVB, tiek regiono bibliotekose pirmauja priežastis, kad respondentai viską randa kituose šaltiniuose (knygose, periodiniuose leidiniuose, internete). ŠAVB atveju išryškėjo atsakymai, kad trūksta informacijos apie prieinamas duomenų bazes ir kad sudėtinga jomis naudotis. Regiono bibliotekose tarp pagrindinių nesinaudojimo priežasčių patenka atsakymai apie tai, kad pirmenybė teikiama spausdintiems leidiniams, o naudojimuisi duomenų bazėmis trūksta anglų kalbos žinių.

Regiono bibliotekose vartotojai daugiausiai naudojasi Infolex duomenų baze, o ŠAVB respondentams reikalingiausia yra Ebsco Publishing duomenų bazė. Palyginus su 2014 m. tyrimo rezultatais, pastebimas didesnis susidomėjimas Infolex ir Taylor&Francis Online duomenų bazėmis (ŠAVB). Regiono bibliotekose nežymiai sumažėjo naudojimasis Ebsco Publishing duomenų baze.

ŠAVB respondentai daugiausiai apie duomenų bazes sužino iš išorinių šaltinių – mokytojo ar dėstytojo, o regiono bibliotekų respondentai dažniau gauna informaciją apie duomenų bazes iš vidinių šaltinių – bibliotekos darbuotojų, taip pat randa informaciją bibliotekoje ar interneto svetainėje.

Duomenų bazių paslauga respondentams išlieka reikalingiausia mokymuisi ir studijoms, tačiau nuo 2014 m. pastebimas išaugęs poreikis duomenų bazes naudoti laisvalaikiui. Respondentai atvirame klausime išsakė norą naudotis duomenų bazėmis meno (muzikos, kino, kultūros), sveikatos, sporto, ekonomikos ir kitomis temomis.

Bibliotekų darbuotojams labiausiai trūksta kalbinių kompetencijų naudojantis duomenų bazėmis. Silpnos anglų kalbos žinios – pagrindinė kliūtis sėkmingai duomenų bazių panaudai ir vartotojų konsultacijoms. Duomenų bazių naudojimosi vadovai lietuvių kalba, grupiniai mokymai bibliotekininkams – tokia metodinė pagalba leistų profesionaliau teikti duomenų bazių paslaugas.

 

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai dr. Simona Juzėnienė – s.juzeniene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).

 

Mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo poreikiai (2018 m.)

2018 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka vykdo tyrimą „Mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo poreikiai“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokie yra Šiaulių regiono bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo poreikiai ir temos, kokiomis mokymo formomis bibliotekininkai nori tobulinti savo profesines žinias.

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai dr. Simona Juzėnienė – s.juzeniene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).