2019 m.

Tyrimas „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“

Siekdama išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų lūkesčius, pageidavimus bei poreikius kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, regiono tinklaraščio ir komunikacijos vystymo klausimais, ŠAVB 2019 metų kovo  mėnesį organizavo ir vykdė apklausą „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“. Šioje apklausoje dalyvavo visų 11 Šiaulių regiono bibliotekų atstovai. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų poreikius bei bendradarbiavimo galimybes, o jos metu surinkti duomenys yra naudojami rengiant bibliotekos paslaugų plėtros regione modelį. 

Visą tyrimo pristatymą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai Kristina Kulikauskienė – k.kulikauskiene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).

 

Tyrimas „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo esamos situacijos bei poreikio analizė“

Viena iš svarbių ŠAVB veiklos krypčių – plėsti profesinio tobulinimo paslaugų regiono bibliotekoms asortimentą. Šios strateginės krypties įgyvendinimas leidžia ŠAVB aptarnaujamoms regiono bibliotekoms gauti profesinių žinių ir gebėjimų, reikalingų teikiant kokybiškas paslaugas gyventojams.

Siekdama išsiaiškinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, ŠAVB vykdė apklausą „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ kurios vienas tikslų buvo išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei galimybes plėtoti regiono bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimą. 

Siekiant apžvelgti esamą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo situaciją, buvo atlikta 2014 – 2018 metų Šiaulių regiono bibliotekų veiklos ataskaitų turinio analizė, kurios metu buvo išskirtos pagrindinės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo formos bei būdai per pastaruosius 5 metus. Šios analizės metu buvo išnagrinėtos 54 Šiaulių regiono bibliotekų veiklos ataskaitos.

Apklausos ir ataskaitų analizės metu surinkti duomenys atskleidė Šiaulių regiono bibliotekų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir esamą situaciją, bei ateityje prisidės prie ŠAVB siekio gerinti partnerystės ryšius ir teikiamas paslaugas regiono bibliotekoms. 

Visą tyrimo pristatymą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai Kristina Kulikauskienė – k.kulikauskiene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).