Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas

Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas

Siekdama išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų lūkesčius, pageidavimus bei poreikius kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, regiono tinklaraščio ir komunikacijos vystymo klausimais, ŠAVB 2019 metų kovo  mėnesį organizavo ir vykdė apklausą „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“. Šioje apklausoje dalyvavo visų 11 Šiaulių regiono bibliotekų atstovai. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti Šiaulių regiono bibliotekų poreikius bei bendradarbiavimo galimybes, o jos metu surinkti duomenys yra naudojami rengiant bibliotekos paslaugų plėtros regione modelį. 

Visą tyrimo pristatymą rasite čia.

Tyrimo ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė tiriamajai analitinei veiklai Kristina Kulikauskienė – k.kulikauskiene@savb.lt. (tel. (8 41) 52 37 48).

 
Skip to content