Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (4)

Informacija

Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (4)

 Šįkart kviečiame pavartyti 1924–1925 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Lietuvai minint Valstybės atkūrimo šimtmetį, žvilgtelėkime, kaip šis reikšmingas istorinis įvykis nušviečiamas to meto spaudoje.

Virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje randame 1924 m. vasario 16 d. Mažeikių progimnazijos mokinių leisto laikraštėlio „Vandens lelijos“ 2 numerį, kuriame džiugiai skelbiama: „Šeštą sykį iškilmingai švenčiame tą dieną, kurioje Lietuvos Valstybės taryba paskelbė atgimusią nepriklausomą Lietuvos Valstybę.“ Laikraštėlyje nuoširdžiai džiaugiamasi sukaktimi, pabrėžiami teigiami pokyčiai, įvykę per 6-erius nepriklausomybės metus, netrūksta patriotiškumo ir optimizmo.

1924 m. vasario 15 d. visuomenės ir politikos dienraščio „Lietuva“ 39 numeryje skaitytojams pranešama džiugi žinia apie šešiametės Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves, tačiau linksmą nuotaiką pritemdo iškeltas klausimas: „Bet kodėl pro džiaugsmą mūsų akyse glūdi gilus liūdesys ir rupesnys?“ Dienraštyje rašoma apie mums dar nenušvitusią „taikos saulelę“, ,,slegiančias jėgas“, Klaipėdos krašto įvykius ir kt.

1925 metais Kaune buvo įsteigta mokslo kooperacijos bendrovė „Žinija“. Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje yra skelbiamas 1925 m. lapkričio 15 d. bendrovės raštas, kuriame rašoma: „Atgavusi nepriklausomybę, lietuvių tauta sparčiai progresuoja visose gyvenimo srityse. Bet pastebima, kad dar per maža rūpinamasi sveikos kultūros darbu.“ Apibendrintai galima teigti, kad jaunos nepriklausomos Lietuvos valstybės piliečiai buvo suinteresuoti tobulinti ir plėtoti kultūrą, bendromis jėgomis siekti lietuvių tautos kultūrinės gerovės.

Nepriklausomybės 7-erių metų sukaktis  taip pat išskirta ir 1925 m. vasario 13 d. visuomenės, politikos ir literatūros savaitinio laikraščio „Lietuvis“  7 numeryje. Šiame laikraštyje, priešingai nei kituose leidiniuose, vyrauja ne pati smagiausia nuotaika – prisimenama apie praeitį, kai Lietuva dar nebuvo nepriklausoma valstybė, rašoma apie tautą ir rėžiama tiesiai šviesiai: „Vos spėjome mes pagyventi tik keletą metų nepriklausomu gyvenimu, o jau mumyse visai apšepo mūsų laisvės sparnai, išblyško mūsų aušros padangė, jau baigia gesti mūsų širdyse tėvynės meilė, materializmo purvinos kojos jau beveik baigia trypti mūsų skaistaus atgimimo idėją…“

 

1925 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės šventės Šilutėje programa. 1925

Vasario 16-osios minėjimas Žeimelio turgaus aikštėje. 1925

Komentarai