Biblioterapijos taikymo bibliotekose užsiėmimas

Edukacinis užsiėmimas
2021-09-07 / 2021-09-07
Biblioteka

Rugsėjo 7 dieną bibliotekoje vyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos su partneriais vykdomo projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ užsiėmimas, kuriame dalyvavo mamos, auginančios ypatingus vaikus. Jos atliko biblioterapines užduotis taikant psichologės Donatos Grakauskaitės-Šličienės knygoje „39 dovanos“ aprašytas metodikas. Bibliotekininkams vesti užsiėmimą padėjo pati knygos autorė D. Grakauskaitė-Šličienė.

Projektas skirtas kelti viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijas, sprendžiant socialinės atskirties problemas ir didinant kultūros prieinamumą visuomenei. projekto veiklų metu Lietuvos viešųjų bibliotekų specialistai buvo mokomi vesti biblioterapijos užsiėmimus lankytojams, kurie patiria socialinę atskirtį, turi negalią ir pan.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai