Skaitytojų klubas kviečia!

Skaitymai
2022-06-29 / 2022-06-29
Poezijos kambarys

2022 m. birželio 29 d. 17 val. Poezijos kambaryje aptarsime Česlovo Milošo knygą.

Knygoje „Isos slėnis“ (iš lenkų kalbos vertė A. Kalėda, Pasaulio lietuvių centras, 2011 m.) atrasime biblioterapinių elementų, išbandysime kūrybinio rašymo metodą.
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz) – iš Lietuvos kilęs, lenkų kalba kūręs poetas, eseistas, prozininkas, filosofijos ir Biblijos vertėjas, Nobelio premijos laureatas, vienas iškiliausių XX a. Europos ir Amerikos kūrėjų modernistų. Č. Milošas studijavo Vilniaus universitete, bendravo su lietuvių, lenkų, baltarusių, žydų poetais.
Šiame romane atsispindi XX a. pradžios Lietuvos gyvenimo reiškiniai, Isos (Nevėžio) slėnio gamtos grožis, atskleidžiama bręstančio žmogaus dvasinė savijauta.

Gera gimti mažame krašte, kur gamta yra žmogiška, lygiavertė žmogui, kur per šimtmečius tarpusavyje sugyveno įvairios kalbos ir įvairios religijos…
Česlovas Milošas

Komentarai

Skip to content