Juozo Brazausko istorinės apybraižos „Legendinė „Konrado“ kavinė“ pristatymas

Knygos pristatymas
2022-09-05 / 2022-09-05
Didžioji skaitykla

Rugsėjo 5 d.Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekje vyko susitikimas su istoriku, publicistu Juozu Brazausku. J. Brazauskas (g. 1952 m. Kėdainiuose) – mokytojas ekspertas (1993), mokslo srityje nusipelnęs panevėžietis (1998), Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2013), apdovanotas Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija už kultūros paveldo, kraštotyros sklaidą (2018), Knygnešio Martyno Survilos premijos laureatas (2019), daugiau kaip 30 istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius ir sudarytojas. Bibliotekoje istorikas pristatė savo naujausią knygą „Legendinė „Konrado“ kavinė“, diskutavo apie Kauno ir, plačiąja prasme, visos Lietuvos bohemą, tarpukario Lietuvos žymiausius inteligentus bei jų palikimą šių dienų kartai.

„Legendinė „Konrado“ kavinė“ – tai istorinė apybraiža apie tarpukario Kauno bohemą, apie garsiausią tarpukario Kauno intelektualų susibūrimo vietą, buvusią adresu Laisvės alėja 45 – „Konrado“ kavinę. Tai pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje stichiškai atsiradęs Kauno kultūros, meno ir spaudos atstovų neoficialaus bendravimo bei traukos centras, turėjęs pretenzijų į analogiją su Paryžiaus „Rotonda“ bei Krokuvos „Žaliuoju balionėliu“. Istorinė apybraiža apibendrina tai, kas buvo nutylėta sovietmečiu, ilgintis Nepriklausomybės laikų.

Į „Konrado“ kavinę rinkdavosi įvairių pažiūrų ir skirtingų kartų rašytojai, dailininkai, teatralai, muzikai, žurnalistai. Ryškiausios šią kavinę pamėgusios asmenybės buvo Juozapas Albinas Herbačiauskas, Juozas Keliuotis, Vincas Krėvė, Balys Sruoga, Kazys Binkis, Justinas Vienožinskis, Juozas Miltinis, Petras Cvirka, Jonas Marcinkevičius, Antanas Venclova, Bronys Raila, Borisas Dauguvietis. Kai būdavo Kaune, čia būtinai užsukdavo diplomatas ir poetas Jurgis Baltrušaitis, diplomatas, vertėjas Karolis Račkauskas-Vairas, Vakaruose išgarsėjęs dailininkas Neemija Arbit Blatas, Kauną pavadinęs mažuoju Paryžiumi. Savo stalelį turėjo operos dainininkė Marijona Rakauskaitė ir scenografas Liudas Truikys. Čia dainavo Antanas Dvarionas, Juozas Indra, Romanas Marijošius, Aleksandras Vertinskis, Danielius Dolskis, publiką virtuozišku grojimu užburdavo smuikininkas Michelis Hofmekleris ir Danielius Pomerancas.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content