Adolfui Nezabitauskiui-Zabičiui – 120. Leidinių paroda

Paroda
2021-09-01 / 2021-09-01

Kraštotyros skaitykloje veikia spaudinių paroda, skirta Adolfo Nezabitauskio-Zabičio sukakčiai paminėti. Parodoje eksponuojami bibliotekos fonduose saugomi A. Nezabitauskio-Zabičio leidiniai ir literatūra apie A. Nezabitauskio-Zabičio gyvenimą ir veiklą.

Paroda veiks iki rugsėjo 5 d.

Adolfas Nezabitauskis-Zabitis, žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas, gimė 1901 m. liepos 6 d. Baidotų kaime netoli Salantų.

Mokėsi Skuodo progimnazijoje, kurią baigęs, 1921 m. toliau mokėsi Telšių gimnazijoje. 1925–1930 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete klasikines kalbas. Dar būdamas antrojo kurso studentas parašė rimtą studiją apie žymų to meto kraštotyrininką prof. Eduardą Volterį. Nuo 1927 m. bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Lietuvis“, „Tautininkų žodis“, „Tauta ir žodis“. 1938 m. parašė stambų veikalą apie dr. Joną Basanavičių, o 1940 m. knygą apie Vilniaus architektūros paminklus „Vilniaus bažnyčios. Mūsų tautos šventovė“.

1941–1943 m. bendradarbiavo leidinyje „Lietuvos archyvas“. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 1946–1949 m. Mosėdžio mokyklos direktorius. 1949–1956 m. kalėjo Vorkutoje. Grįžęs iš tremties apsigyveno Šiauliuose. 1956–1968 m. dirbo „Aušros“ muziejaus fondų saugotoju. Dirbdamas muziejuje A. Nezabitauskis-Zabitis aktyviai dalyvavo spaudoje: rašė žurnalams ir laikraščiams kraštotyros, istorijos bei kultūros klausimais. Yra išvertęs didelį pluoštą eiliuotos Livonijos kronikos, Dusburgo kronikos ir kt. darbų. Kaupė vietovių ir vardų kartoteką.

1968 m. persikėlė į Telšius, dirbo Žemaičių muziejuje „Alka“. Mokėjo senąsias lotynų, graikų, gotų, lenkų kalbas.

Pasak prof. Vytenio Rimkaus, „A. Nezabitauskio vardas turi sugrįžti į Lietuvos kultūros gyvenimo apyvartą, reikia jo bibliografijos“. A. Nezabitauskio dėka V. Rimkus buvo supažindintas su P. Galaune, nes buvo įsitikinęs, kad be tokios pažinties jo, kaip dailėtyrininko, kelyje žiojės spraga.

Mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose,  palaidotas Gargždelės k. kapinėse (Kretingos r.).

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai