Alberto Gursko kaligrafinių ekslibrisų paroda

Paroda
2020-01-06 / 2020-01-06
Meno ir muzikos skaitykla

Nuo sausio 6 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje eksponuojama Alberto Gursko kaligrafinių ekslibrisų paroda.

Prof. Albertas Gurskas – žinomas Lietuvos menininkas, kaligrafijos ir šrifto kūrėjas, ilgametis Vilniaus dailės akademijos pedagogas, lietuvių kaligrafijos mokyklos puoselėtojas, unikalios kaligrafijos ir šrifto ugdymo metodikos kūrėjas. Ekslibrisai – viena iš A. Gursko kūrybos sričių. Juos A. Gurskas pradėjo kurti sovietiniu laikotarpiu.  Šio laikotarpio jo sukurti ekslibrisai yra gerai žinomi. Tarp jų – įsimintini, meniški, elegantiški, „švarios“ minimalistinės estetikos kūriniai – Leopoldo Digriow, Liudviko Strolio, Antano Kučo ir kiti ekslibrisai. Šie ekslibrisai buvo pakartotinai publikuoti kituose leidiniuose, ne kartą eksponuoti, pateikti kaip ekslibrisų kūrimo pavyzdžiai. Ekslibrisus A. Gurskas kuria iki šiol, dažnai kviečiamas būti ekslibrisų parodų ir konkursų vertinimo komisijos nariu.                                                         

Gursko kurti ekslibrisai atitinka šiuolaikinę ekslibriso sampratą. Tai mažosios grafikos kūriniai, dedikuoti konkrečiam asmeniui. Ypatinga tai, kad beveik visuomet A. Gursko kurtuose ekslibrisuose atsiskleidžia asmeniniai, bendražmogiški santykiai su asmeniu, kuriam ekslibrisas dedikuojamas. Ekslibrisus A. Gurskas skyrė savo mokytojams, bendradarbiams, bendraminčiams, kitiems asmenims kaip padėkos ženklą.

Išskirtinė, unikali A. Gursko ekslibrisų savybė yra ta, jog jų raiškai pasitelkta kaligrafija, o plačiąja prasme – rašto menas. Ekslibrisų kompozicijoje svarbiausias raidžių ritmas, o vaizdinis motyvas, jeigu jis ir yra, jo nenustelbia. Vien kaligrafiniai ekslibrisai arba ekslibrisai, kuriuose dominuoja kaligrafija, Lietuvoje ir pasaulinio ekslibriso žanro kontekste – retenybė. Kuriant tokio tipo ekslibrisą būtinos gilios kaligrafijos, rašto meno žinios, meistrystė, rodanti ilgą kūrybinę patirtį.

Dr. Rasa Janulevičiūtė

Paroda veiks 2020 m. sausio 6 – vasario 2 d.

Komentarai

Skip to content