Asmens duomenų apsauga. Ką reikėtų žinoti?

Informacija

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriame numatyta kiekvieno asmens teisė į savo asmens duomenų apsaugą. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama paskatinti žmones labiau domėtis savo teisėmis, parengė atmintinę. Kviečiame susipažinti.

Be 4 šiuo metu Lietuvoje ginamų asmens duomenų apsaugos teisių (teisės žinoti, teisės susipažinti, teisės ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti, teisės nesutikti) Reglamente numatytos dar trys:

teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“),

teisė apriboti duomenų tvarkymą;

teisė į duomenų perkeliamumą.

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (ATMINTINĖ).

Komentarai