Bibliotekininkams – apie vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų

Mokymai
2021-06-09 / 2021-06-09

Birželio 9 d. vyko nuotoliniai mokymai „Bibliotekoje – vaikas, turintis autizmo spektro sutrikimų“ Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams. Mokymų lektorė – dr. Margarita Jurevičienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija).

Lektorė pristatė, koks yra asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų, kokie jo bendravimo ir elgesio ypatumai, sensorinės integracijos sutrikimai. Mokymų dalyviai pasisėmė žinių apie palankios ugdymosi aplinkos kūrimo bei pritaikymo bibliotekose galimybes.

Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų įgytos žinios padės jų bibliotekas padaryti prieinamesnes autizmo sutrikimų turintiems asmenims ir jų artimiesiems.

Komentarai