Birželio 28 d. švenčiame Povilo Višinskio gimtadienį

Sveikinimas
2021-09-01 / 2021-09-01

„Tą dieną reikia taisyt teatrus…“

Povilas Višinskis – literatūros mokytojas plačiausia šio žodžio prasme, ne vieno politinio bei kultūrinio sambūrio iniciatorius, spaudos bendradarbis ir platintojas, antropologas, leidėjas, tautinių ir demokratinių idėjų skleidėjas, politinės, socialinės ir literatūrinės publicistikos autorius.

P. Višinskis – ne tik programinių kalbų bei tekstų autorius, ne tik aštrus kritikas bei kovotojas dėl kiekvieno savo įsitikinimo, bet ir tas, kuriam rūpėjo kasdienis gyvenimas ir jį įprasminančios šventės. Viena iš tokio rūpesčio išraiškų – 1904 m. „Ūkininke“ paskelbtas pakilus raginimas švęsti „Aušros“ išleidimą (1883 m.), išsakant norą, kad kiekvienas lietuvis šį įvykį išgyventų kaip visos tautos šventę.

Ne mažiau įdomios konkrečios šios ar kitos šventės pamokos: „Tą dieną reikia taisyt teatrus, draugysčių [draugijų] susirinkimus, vakarus su skaitymais, dainomis, deklamacijomis, šokiais; daryt susirinkimus ir pasikalbėjimus apie lietuvių reikalus, kviest prie to kuo daugiausiai ištikimų žmonių; aiškint visiems, kas tai diena, kodėl ji teip iškilmingai švenčiama ir apvaikščiojama ir t. t.“

Parafrazuodami straipsnio retoriką ir mes šiandien kviečiame apvaikščioti kitą – pirmiausia su pačiu P. Višinskiu susijusią – šventę. Povilas Višinskis gimė 1875 m. birželio 28 d., Povilinių išvakarėse. Ne taip seniai Povilinės Šiauliuose buvo švenčiamos rengiant P. Višinskiui skirtus akademinius skaitymus, teikiant Povilo Višinskio stipendiją ir kt. Ne mažiau prasminga būtų kita šventės forma – P. Višinskio veiklą menančios ir kasdienį mūsų gyvenimą įprasminančios gegužinės, kurioms tiktų visi cituoti apvaikščiojimo pasiūlymai.

Šiandien, kai po ilgokos pertraukos tik įsibėgėja teatrų ir vakarų su skaitymais taisymas, P. Višinskio gimtadienį kviečiame švęsti vis iš naujo sugrįždami prie autoriaus publicistikos ir pasiklausydami aktoriaus Modesto Vaitkevičiaus deklamacijos. „Kibirkšties“ – dėl savo meninio stiliaus išskirtinio vaizdelio – sugestiją lemia lyrinio pasakojimo, emocijos ir minties darna.

Dalia Jakaitė

Filmavo Ieva Slonksnytė, montavo Jonė Gorytė. 

Komentarai