Dr. Juozui Petrui Kazickui skirta paroda ir renginys

Renginys
2019-04-15 / 2019-04-15
Biblioteka

Balandžio 15 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ŠAVB) vyko filantropo, intelektualo, keliautojo, rašytojo, istoriko ir patrioto, visą gyvenimą atidavusio Lietuvai, jos laisvei ir žmonėms, dr. Juozo Petro Kazicko atminimo vakaras. Dr. J. P. Kazicko gyvenimo istorija įkvėpė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką kartu su Kazickų šeimos fondu imtis iniciatyvos ir kartu paminėti šio Lietuvai nusipelniusio šviesuolio atminimą bei priminti apie jį visuomenei.

Renginio metu sveikinimo žodį ir padėką už gražią iniciatyvą tarė ŠAVB direktoriaus pavaduotoja Ekaterina Prakapene, Šiaulių miesto vicemeras Egidijus Elijošius, Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė, Vilniaus biuro generalinė direktorė Agnė Vertelkaitė, ŠAVB Knygos grafikos centro vyriausioji metodininkė, dailininkė Lolita Putramentienė-Braza.

Per muzikines pertraukas skambėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeono specialybės moksleivių Jono Vozbuto ir Orintos Lukauskaitės (mokytoja Marytė Markevičienė) dueto atliekami kūriniai.

Kazickų šeimos fondas ir iniciatyvos idėjos autorius bei vykdytojas ŠAVB Knygos grafikos centras kvietė Šiaulių miesto ir apskrities moksleivius prisidėti prie kūrybinės iniciatyvos kurti ekslibrisus „Vilties kelias“ tema. Moksleiviai buvo kviečiami susimąstyti, kaip svarbu yra niekada, net didžiausių sunkumų akivaizdoje nepasiduoti ir neprarasti vilties siekiant savo tikslų. Tokios filosofijos visada laikėsi ir dr. J. Kazickas. Kaip rašė LR Prezidentas Valdas Adamkus: „Jis visa širdimi norėjo, kad Lietuva kiltų iš sovietizmo palikto ekonominio skurdo, o dar labiau – iš sovietizmo palikto mentaliteto. Jis visa širdimi norėjo, kad naująja Lietuva ir naujomis galimybėmis pirmiausia patikėtų jaunimas, – dėl to taip dosniai mecenavo aukštąsias mokyklas, skyrė stipendijas, rėmė kultūros, mokslo, sporto projektus.“ Jau dvidešimt metų šią misiją vykdo Kazickų šeimos fondas, po Juozo ir Aleksandros mirties jų pradėtus darbus tęsia jų vaikai ir anūkai, fondo prezidentė Jūratė Kazickaitė.

Moksleivių sukurtų ekslibrisų parodą visuomenei renginio metu pristatė parodų koordinatorius, grafikas prof. Vaidotas Janulis, o visoms iniciatyvoje dalyvavusioms mokykloms ir jų moksleiviams Kazickų fondo atstovės N. Baumilienė ir A. Vertelkaitė įteikė padėkas bei nedidelius dailės priemonių rinkinius.

Iniciatyvoje dalyvavo:

,,Saulėtekio“ gimnazija (mokyt. Rasa Prišmontienė), Šiaulių dailės mokykla (mokyt. Rinaldas Damskis), Didždvario gimnazija (mokyt. Jovita Ratnikienė), ,,Sandoros“ progimnazija (mokyt. Aldona Traškinienė), Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (mokyt. Justina Šaltė), Šiaulių rajono Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras (mokyt. Asta Arminienė), Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazija (mokyt. Kristina Gotautienė). Pastarosioms dviem mokykloms edukacijas vedė ŠAVB vyr. metodininkė Lolita Putramentienė-Braza. Parodai darbus pateikė dailininkai grafikai Vilius Šliuželis ir Lolita Putramentienė-Braza. Suaugusiųjų grupę sudarė Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazijos mokytojai, Kultūros ir amatų centro bei muziejaus darbuotojos.

Vakarą vainikavo filologo, kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio skaityta paskaita „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“, kurioje V. Valiušaitis trumpai apžvelgė dr. J. Kazicko indėlį į Lietuvos pasipriešinimą okupacijai, mokslinius darbus ir visą veiklą, kurioje atsispindėjo neišsenkamas noras visa kuo paremti Lietuvą ir jos žmones.

Pabaigoje visi susirinkusieji buvo pakviesti į bibliotekos III a. fojė, kur iškilmingai buvo atidarytos parodos „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ ir „Visą gyvenimą kartu“.

 

Kviečiame daugiau sužinoti apie Kazickų šeimos fondąJuozą ir Aleksandrą Kazickusdr. Juozą Kazicką ir jo gyvenimą, taip pat pasižiūrėti trumpą vaizdo siužetą, padėsiantį geriau pažinti dr. J. Kazicką ir suprasti jo gyvenimo filosofiją.

Renginio organizatoriai:  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir Kazickų šeimos fondas.

I. Slonksnytės, K. Gotautienės ir J. Ratnikienės nuotr.

Komentarai

Skip to content