Tarptautinis forumas „Lietuvos ekslibrisui – 500“

Konferencija
2018-10-26 / 2018-10-27
Biblioteka, Knygos grafikos centras

2018 m. lietuvių kultūros ir meno istorijoje seniausiam žinomam knygos ženklui – herbiniam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo superekslibrisui – sukanka 500 metų. Minėdama šią sukaktį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka spalio 26–27 d. rengė tarptautinį forumą „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“.

Forumo tikslas – aktualizuoti ekslibriso, kaip kultūros paveldo, reikšmę, skatinti lietuviško knygos ženklo tyrimus, supažindinti su grafikos technologijomis, naujomis knygos ženklo kūrimo kryptimis ir tendencijomis, plėtoti ŠAVB Knygos grafikos centro partnerystės santykius su Lietuvos ir užsienio šalių kultūros, meno, mokslo ir švietimo institucijomis, draugijomis, muziejais, klubais, vystyti dialogą tarp kultūros istorikų, menininkų (ekslibrisų kūrėjų), menotyrininkų, kolekcininkų, populiarinti knygos ženklą visuomenėje.

Tarptautinio forumo atidarymo metu susirinkusiuosius muzikiniu kūriniu sveikino Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos smuikininkės Evelina Pabrėžaitė ir Lėja Ramanauskaitė (mokytoja Dangirutė Petrauskienė), kurias koncertuoti pakvietė šios mokyklos direktorius ir Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo narys V. Ališauskas.

Atidarymo žodį forumo vedančioji Roma Baristaitė suteikė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriui prof. dr. B. Maskuliūnui. Direktorius savo įžanginėje kalboje minėjo, kad biblioteka jau ne vieną dešimtmetį puoselėja ekslibriso tradicijų Lietuvoje tęstinumą ir aktyviai populiarina su knygos ženklu susijusias veiklas. Todėl šis forumas tik sustiprina tolimesnį šių tradicijų išsaugojimą.

Į forumą atvykęs svečias iš Suomijos, FISAE sekretorius Olli Ylonenas pristatė FISAE federaciją ir įteikė prof. Broniui Maskuliūnui raštą, bylojantį apie tai, kad XXXVII FISAE kongrese Prahoje 2018 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas priimtas į Tarptautinę ekslibriso mėgėjų asiocacijų federaciją (FISAE).

Per dvi forumo dienas pranešimus perskaitė ir ekslibrisų istoriją, tyrimus, knygos ženklų raišką ir poveikį kultūrai aptarė beveik 20 pranešėjų iš Lietuvos bibliotekų, meno ir mokslo įstaigų. Sau įdomią temą ir nagrinėjamą problemą čia galėjo rasti daugelis. Šiuolaikines grafikos ir ekslibrisų tendencijas nagrinėjo prof. Vladimiras Zuevas iš Valstybinio Rusijos pedagoginio universiteto (Rusija), dr. Agnieszka Zawadzka iš Liublino Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto (Lenkija), Latvijos dailės mokytojų sąjungos atstovė dr. Aleksandra Šlachova. Savo įžvalgomis pasidalijo bibliofilas, kolekcininkas dr. Vitolis Enrikas Vengris, o Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisus ir jo vardo fondo veiklą, Lietuvos ekslibriso diskursą apžvelgė kultūrologas, kraštotyrininkas Jonas Nekrašius.

Forumo metu greta pranešimų vyko net 6 skirtingos kūrybinės dirbtuvės, kuriose įvairią netradicinę ekslibrisų gamybos techniką demonstravo svečiai iš Švedijos (Ericas Saline’as ir Maev Lenaghan), Lenkijos (Agnieszka Zawadzka ir Robertas Rabiejus) ir Lietuvos (Rasa Prišmontienė, prof. Vaidotas Janulis ir Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Lolita Braza). Šiose kūrybinėse dirbtuvėse galėjo dalyvauti visi norintys pasigaminti savo ekslibrisą ir išmėginti naujas technikas.

Kaipgi be parodų – pristatytos net penkios ekslibrisų parodos: prof. P. Repšio, A. Čepausko, prof. A. Kmieliausko, doc. A. V. Burbos ir doc. M. Petrulio darbai. Parodose eksponuojamus ekslibrisus trumpai pristatė patys darbų autoriai, analizavo prof. habil. dr. Vytenis Rimkus, prof. Vaidotas Janulis.

Forumo metu pristatytas ir specialiai šiam projektui išleistas leidinys (sudarytojai prof. dr. Bronius Maskuliūnas ir Asta Kaktytė), kuriame publikuojami visi forumo pranešimų pagrindu parengti straipsniai, kūrybinių dirbtuvių ir ekslibrisų parodų aprašymai. Taip pat ŠAVB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Liublino Marijos Kiuri-Sklodovskos universitetu (Lenkija).

Organizuotas tarptautinis forumas yra bibliotekos inicijuoto tarptautinio projekto „Lietuvos ekslibrisui – 500“ rezultatas. Projektas „Lietuvos ekslibrisui-500“ vyko 2018 m. kovo – lapkričio mėn. Projekto metu buvo suorganizuotos 44 ekslibriso kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinių dirbtuvių lankytojams buvo pristatyta Lietuvos ekslibriso istorija, ŠAVB Knygos grafikos centro veikla ir dailininko Gerardo Bagdonavičiaus indėlis į Lietuvos ekslibriso istoriją. Dirbtuvėse apsilankė 597 lankytojai: Šiaulių miesto ir regiono moksleivių grupės, bibliotekininkai, sportininkai. Vyko individualūs ekslibriso kūrimo užsiėmimai, kurių dalyviai – Lietuvos rašytojai, politikai. Projekto kūrybinėse dirbtuvėse apsilankė žinomi žmonės prof. Liudas Mažylis, dr. Stasys Šedbaras, Salemonas Paltanavičius, Aušra Maldeikienė, Aušra Mažonė ir kt.

Projektą remia Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

In 2018, the oldest known bookplate in the history of Lithuanian culture and art – the armorial supralibros of the Grand Duke of Lithuania Sigismund I the Old celebrates its 500th anniversary. Celebrating this anniversary, Šiauliai county Povilas Višinskis public library (SCPL) organised an international forum – “500 Years for Lithuanian Ex libris: Evolution and Modern Trends”. Event took place in the 26–27th of October, 2018.

The aim of the forum is to actualize the importance of ex libris as a cultural heritage, to promote research on Lithuanian bookplates, to introduce graphics technologies as well as new directions and trends of bookplate development. Other purposes include the expansion of SCPL Book Graphics Center’s partnership with cultural, artistic, scientific and educational institutions of Lithuania and foreign countries, associations, societies, museums, clubs, in order to develop a dialogue among cultural historians, artists (creators of ex libris), art historians and collectors, to promote the bookplate to society. 

During two days of the forum, nearly 20 speakers from Lithuanian libraries, art and science institutions delivered presentations about the history of ex libris, research, the expression of bookplates and their impact on culture. Everyone was able to find an interesting topic or problem. Contemporary graphics and ex libris trends were studied by prof. Vladimir Zuev from Russian State Vocational Pedagogical University (Russia), dr. Agnieszka Zawadzka from Lublin Maria Curie-Skłodowska University (Poland), a representative of the Association of Art Educators of Latvia dr. Aleksandra Šlachova. A bibliophile, collector dr. Vitolis Enrikas Vengris shared his insights; cultural historian and ethnographer Jonas Nekrašius reviewed the ex libris by Gerardas Bagdonavičius, activities of the fund and the Lithuanian ex libris discourse.

Along with the presentations, 5 different creative workshops took place, where guests from Sweden (Eric Saline and Maev Lenaghan), Poland (Agnieszka Zawadzka and Robert Rabiej) and Lithuania (Rasa Prišmontienė, prof. Vaidotas Janulis and Vaiva Kovieraitė-Trumpė) demonstrated a variety of unconventional techniques of ex libris production. Those creative workshops were open to anyone who wanted to make their own ex libris and try out new techniques.

Even 5 exhibitions were presented featuring ex libris by artists prof. P. Repšys, A. Čepauskas, prof. A. Kmieliauskas, doc. A. V. Burba and doc. M. Petrulis. The ex libris were briefly commented by the authors themselves and analyzed by prof. Habil. dr. Vytenis Rimkus and prof. Vaidotas Janulis.

During the forum, a special publication published for this project was introduced (compiled by prof. dr. Bronius Maskuliūnas and Asta Kaktytė).  It contains all articles prepared on the basis of forum presentations, descriptions of creative workshops and ex libris exhibitions. SCPL also signed a cooperation agreement with Lublin Maria Curie-Skłodowska University (Poland).

The international forum is the result of the international project “500 Years for Lithuanian Ex Libris” initiated by the library. The project is sponsored by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Council for Culture.

 

Pirmos dienos akimirkos / Photos from the first day:

Antros dienos akimirkos / Photos from the second day:

Ievos Slonksnytės nuotr.

Daugiau nuotraukų ieškokite / More photos:

https://www.facebook.com/pg/SAVB.info/photos/?tab=album&album_id=2349743525053076

https://www.facebook.com/pg/SAVB.info/photos/?tab=album&album_id=2349876181706477

 

Forumo organizatorius / Forum organiser – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Kontaktinė informacija: tel. +370 41 420510, el. paštu knygosgrafika@savb.lt.

Komentarai

Skip to content