Pristatyta Giedrės Čepaitienės knyga „Zanavykija zanavykų lūpomis“

Knygos pristatymas
2023-01-18 / 2023-01-18
Didžioji skaitykla

Sausio 18 d. prof. dr. Giedrė Čepaitienė pristatė naujausią savo knygą „Zanavykija zanavykų lūpomis“ (leidykla „Žuvėdra“, 2022). Lietuvių kalbininkei, pedagogei, profesorei Giedrei Čepaitienei visą laiką rūpėjo gimtoji Zanavykija, todėl su šiuo kraštu sietina ne viena jos ar kartu su bendraautoriais parengta knyga: „Zanavykų šnektos žodynas“ (3 tomai), „Atsiminimai apie Joną Jablonskį“ (su Lione Lapinskiene, 2011), „Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis“ (su Romu Treideriu, 2015), jos sudaryta pirmojo lietuvių sociologo Prano Dielininkaičio, kilusio iš Kudirkos Naumiesčio ir apgynusio disertaciją Sorbonoje, knyga „Mokyklos laisvė ir valstybė“ (2000). Profesorė yra parengusi ir lietuvių kalbos vadovėlių VII–VIII (su Elena Palubinskiene) ir XI–XII klasėms (su Kazimieru Župerka), monografiją „Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragmatika“ (2007). Ji apdovanota Jono Jablonskio premija (2010).

Knygoje „Zanavykija zanavykų lūpomis“ kalbama apie Zanavykijos kraštovaizdį, jos istorijos fragmentus, šio krašto žmonių būdą ir papročius, buities dalykus, kalbėseną ir pirmąsias zanavykų knygas. Didžioji medžiagos dalis atspindi XIX a. Zanavykiją, tik vienur kitur šmėsteli XX a. ypatumai. Čia remiamasi P. Bučio, J. Staugaičio, J. Jablonskio, P. Mašioto, P. Orintaitės, A. Bernoto, J. Pikčilingio ir kt. tekstais.

Nauju leidiniu džiaugėsi ir knygos autorę sveikino LR Seimo narys Stasys Tumėnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas, draugai ir buvę studentai. Renginį moderavo literatūrologė doc. dr. Dalia Jakaitė, o viso renginio metu lyrišką atmosferą kūrė Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos kanklininkų ansamblis (vadovė – mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė).

Knygos pristatymo metu taip pat veikė menininkės Lolitos Putramentienės-Brazos ekslibrisų paroda „Zanavykų krašto žmonėms“.

 

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content