Gražbylės Venclauskaitės atminimo vakaras

Renginys
2018-02-01
Bibliotekos Konferencijų salė

Vasario 1 dienos pavakarę bibliotekos Konferencijų salėje šiltai prisiminta ir pagerbta advokatė, skautė, Pasaulio teisuolė ir Šiaulių miesto garbės pilietė, Vydūno krikšto duktė Gražbylė Venclauskaitė.

Atminimo vakaro metu Gražbylę Venclauskaitę pažinoję žmonės dalijosi savo prisiminimais. Prof. Vytenis Rimkus pabrėžė, kad šviesaus atminimo pilietei didelę įtaką turėjusi šeima, kurios vertybes Gražbylė su užsidegimu perėmusi. Linksmai šmaikštų, bet tvirtą advokatės būdą prisiminė kultūrologas, advokatas Jonas Nekrašius. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė akcentavo neįkainojamą Gražbylės Venclauskaitės ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus ryšį. 1991 m.  Gražbylė Venclauskaitė Šiaulių miestui padovanojo tėvų rūmus, kuriuose dabar įsikūręs vienas iš „Aušros“ muziejaus padalinių. 1992 m. šiam statiniui suteiktas Venclauskių namų pavadinimas.

Studija „Gin-Dia“ su auditorija pasidalijo ne tik prisiminimais, bet ir dokumentinio filmo „Prisiminimai ir pamąstymai apie Vydūną“ ištraukomis, kuriose apie savo krikšto tėvą kalbėjo pati Gražbylė.

Apie Gražbylę Venclauskaitę, kaip atsidavusią skautę, žodį tarė Šiaulių krašto skautų sesė Alberta Globienė, prisimindama šviesaus atminimo pilietės pomėgį šokloladui, kuriuo stovyklose ji dosniai dalindavosi su kitais broliais ir sesėmis.

Vakaro metu skambėjo Šiaulių dainavimo mokyklos 3-ios klasės berniukų choras „Dagilėlis“ (vad. Rima Koržanovienė) ir respublikinio skautų F. Šakalio dainų konkurso laureatės Paulinos Juškaitės atliekami kūriniai.

Robertos Stonkutės inf. ir nuotr.

 

Komentarai