Henrietos Vepštienės ekslibrisų paroda

Paroda
III aukšto galerija

Henrieta Vepštienė: „Patiko kurti ekslibrisus įdomiems žmonėms“.

Henrieta Vepštienė gimė 1933 m. gegužės 19 d. Repšių k., Šiaulių apskrityje. 1944 m. su tėvais ir broliu pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į Čikagą (JAV). 1956 m. baigė vokiečių kalbos ir literatūros studijas Ilinojaus universitete (University of Illinois at Urbana-Champaign ). 1973–1974 ir 1978 m. mokėsi grafikos ir fotografijos Čikagos meno instituto mokykloje (School of the Art Institute of Chicago). Kūrė keramikos darbus, apipavidalino, maketavo knygas, katalogus ir žurnalus. Pagrindinė kūrybos sritis – ekslibrisai, kurių sukūrė daugiau nei 100. Ekslibrisai eksponuoti grupinėse parodose ir konkursuose JAV bei Europoje. Apdovanota garbės medaliais, premijomis.

Mano susidomėjimas ekslibrisais kilo nuo tuo laikų kai sovietų suvaržymai susirašinėti kiek atsivėrė. Mažo formato darbus buvo galima įdėti kartu su rašomu laišku. Septyniasdešimt antraisiais metais aplankiau Lietuvą ir pradėjau susirašinėti su keliais pažįstamais. Pradėjau gauti ekslibrisus iš ten ir įvairių kitų kraštų, o tas paskatino mane sukurti savo. Dirbdama spaustuvėje turėjau techniškas galimybės juos padauginti. Vartodama foto-mechaninį procesą pradėjau kurti ekslibrisus visuomet inkorporuodama to asmens veidą. Ši naujovė buvo pastebėta 1984 ir 1990 metų tarptautiniame ekslibrisų festivalyje Malbork Pilies Muziejuje, Lenkijoje. Ten laimėjau premiją.

Kurti ekslibrisus buvau įtakota mano brolio Vytauto O. Virkau, kuris taip pat buvo sukūręs nemažą skaičių ekslibrisų.

Sukurtiems asmenims sąrašas buvo labai įvairus, sakyčiau kaip koks mikro-kosmos tokiems asmenims kaip pavyzdžiui archeologei Marijai Gimbutienei, teatro režisieriui Jonui Jurašui, poetui Czesław Miłosz, istorikui Vincui Trumpai, poetui Alfonsui Nyka-Niliūnui ir kitiems ne tik išeivijai žinomiems žmonėms. Patiko kurti ekslibrisus įdomiems žmonėms, žmonėms, kuriuos daugiau ar mažiau pažinojau.

Ekslibrisų parodą galima apžiūrėti nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 29 dienos bibliotekos III a. galerijoje.

 

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Skip to content