Įgyvendintas projektas „Skaudūs istorijos puslapiai“

Mokymai

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Skaudūs istorijos puslapiai“, kurio pagrindinis tikslas – perduoti jaunajai kartai žinią, kad kelias į laisvę buvo ilgas ir sunkus.

Šiemet sukako 75-eri metai nuo tragiškosios 1941 m. birželio 14 d., kai paryčiais pradėti masiniai lietuvių areštai. Per savaitę iš Lietuvos į atšiauriausius Sovietų Sąjungos rajonus ištremta apie 30 tūkst. piliečių. Iki šiol nenustatytas tikslus ištremtųjų į Sovietų Sąjungos gilumą ir ten žuvusiųjų skaičius.

Laikas vis didina atstumą nuo skaudžių istorinių įvykių pradžios ir  išsiveda gyvuosius liudininkus. Išleista ne viena dešimtis atsiminimų knygų apie tremtį ir išgyvenimus Sibire. Dar yra savo skausmą giliai širdy nešiojančių ir neišdrįsusių apie tai kalbėti.

Trečia karta nuo Sibiro

Į kvietimą dalyvauti projekte atsiliepė grupė Šiaulių valstybinės kolegijos studentų ir dėstytoja Audronė Kiršinaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos istorijos mokytojos Rūta Krištopaitienė, Ilona Lentinienė, Raseinių Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas Andrius Bautronis, Radviliškio Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jurga Plukienė, istorikės Danutė Bitytė, Laima Maminskienė ir jų vadovaujami moksleiviai. Vėliau į projektą įsijungė ir Šiaulių logopedinės mokyklos mokytojos Janina Balsevičienė ir Vaida Šimaitienė su moksleiviais.

Darbas vyko keliais etapais. Pirmiausia mokyklose organizuoti susitikimai, kuriuose mokytojai ir moksleiviai supažindinti su numatytomis veiklos kryptimis. Svarbiausios veiklos – buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimų fiksavimas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių (LPKT) bendrijos ar sąjungos skyriaus veiklos aprašymas ir su tremtimi susijusių objektų gyvenamojoje teritorijoje fiksavimas.

Aptarti kiekvienai veiklai keliami reikalavimai, atsakyta į visus iškilusius klausimus, bendrauta ir pradėjus rinkti medžiagą. Dauguma projekto dalyvių užrašinėjo tremtinių ir politinių kalinių atsiminimus.

Tarptautinis seminaras

Gegužės mėnesį projekto dalyviai rinkosi į tarptautinį seminarą „Tremties istorijos: naujos kartos

refleksijos ir bendrystės potyriai“. Seminaro pradžioje moksleiviai skaitė iš tremties negrįžusiems lietuviams rašytus laiškus. Po to pranešimus skaitė mokslininkė, Lietuvos gyventojų genocido centro darbuotoja Monika Kareniauskaitė („Tremtinio sąvoka ir trėmimų samprata SSSR okupuotoje Lietuvoje: ideologiniai ir teisiniai aspektai“), Šiaulių universitete studijuojantis universiteto „Ukraina“ studentas Aleksandr Svidiniuk („NKVD veikla: Ukrainos patirtis“), dokumentinio romano „Karta nuos Sibiro“ autorė Eglė Gudonytė („Ką aš galvoju, kai sakau: „Mano istorija“),  „Misija Sibiras’14“ dalyvis Andrius Bautronis („Misija Sibiras – pilietiškiausia jaunimui skirta iniciatyva“), Jelgavos politinių represuotojų asociacijos „Staburadze“ pirmininkė Laura Zeime („Tremtinių bendrijų veikla Latvijoje“) ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolia Kasparavičienė („Atminimo knyga – paminklas virtualioje erdvėje“). Savo darbo patirtimi dalijosi ir moksleiviai. O patirties būta įvairios: nuo baimės įsileisti į namus iki nuoširdžių pokalbių ir prisiminimų peržiūrint nuotraukas.

Seminaro metu veikė naujai parengtų kraštotyros darbų paroda, eksponuoti tremtyje sukurti ir išsaugoti rankdarbiai, asmeniniai daiktai, buities reikmenys. Pasidalinus patirtais įspūdžiais, padainavus tremtinių dainą ir išmėginus Sibire naudotą akmeninę grūdų trintuvę atsisveikinta iki rudens.

Netradicinės istorijos pamokos

Po vasaros atostogų projekto dalyvių laukė nauji susitikimai ir naujos veiklos. Kaip buvo žadėta, aktyviausi moksleiviai lankėsi Genocido aukų muziejuje. Edukaciniame užsiėmime „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“ išklausytas gausiai vizualizuotas pasakojimas apie gyvenimo sąlygas tremtyje ir lageriuose, atliktos pastabumą lavinančios užduotys. Teminės ekskursijos „Buvęs KGB vidaus kalėjimas“ dalyviai, eidami siaurais kalėjimo koridoriais, stabteldavo prie pravirų kamerų durų paklausyti pasakojimų apie čia kalintų žmonių kančias – kiekvienas savaip išgyveno faktus apie mirties kameroje vykdytą nuosprendį.

Gyva istorijos pamoka vyko ir Radviliškio rajone, Minaičių kaime. Čia, Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame partizanų bunkeryje, buvo pasirašyta 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos partizanų vadų deklaracija. Moksleiviai klausėsi sodybos šeimininkės Julijanos Mikniūtės-Petrėtienės prisiminimų ir stovėdami prie 3 metrų ilgio ir 1,7 metrų aukščio bunkerio sunkiai įsivaizdavo, kaip čia galėjo dirbti 8 Lietuvos partizanų apygardų vadai.

Baigiamasis projekto renginys – edukacinis užsiėmimas „Istorijos pamoka bibliotekoje: klausk, ieškok, sužinok“. Pamoka prasidėjo pažintimi su biblioteka ir joje teikiamomis paslaugomis. Mokiniai dalyvavo viktorinoje „Tremtis: datos, skaičiai, atmintis“. Teisingai atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti prizais.

Projekto veiklose dalyvavo ne tik mokytojai ir mokiniai, bet aktyvūs buvo ir tremtinių bendrijų nariai. Apie projektą „Skaudūs istorijos puslapiai“ rašė ir Pakruojo rajono laikraščiai.

projekto logo

Nijolios Kasparavičienės inf.
Ievos Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content