Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose. Metodinė priemonė

Leidinys
2021-06-07 / 2021-06-07

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka pristato naują leidinį – metodinę priemonę „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“. Šiuo leidiniu siekiama pasidalyti bibliotekoje vykdomos „Sensorinių skaitymų“ programos ir sensorinių skaitymų gerąja praktika, leidžiančia autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams geriau suvokti ir patirti skaitomą tekstą.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešosios bibliotekos taiko bendrus infrastruktūrinius sprendimus, tobulina darbuotojų kompetencijas, kuria naujas paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams („Biblioteka visiems“). Šis ŠAVB leidinys pasieks Lietuvos bibliotekas ir, tikimąsi,  taps pirmuoju padrąsinančiu žingsniu pradedant organizuoti „Sensorinių skaitymų“ edukacijas lankytojams.

Leidinį sudaro du įvadiniai straipsniai, dešimt sensorinių skaitymų scenarijų, rekomenduojamos literatūros ir rekomenduojamų priemonių sąrašai.

Šia metodine priemone norima skaitymo procesą padaryti prieinamesnį platesnei tikslinei auditorijai, ypač autizmo spektro sutrikimą ar kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, kuriems sunkiau mėgautis skaitymo procesu.

Leidinys skirtas tiek bibliotekininkams, tiek visiems, norintiems organizuoti sensorinius skaitymus. El. leidinio versiją rasite: .

 

Išleido Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Leidinio sudarytojas prof. dr. Bronius Maskuliūnas

Redagavo Robertas Gedrimas

Maketavo ir apipavidalino Vaiva Kovieraitė-Trumpė

 

Leidyba finansuota pagal LR kultūros ministerijos finansuojamą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“

Komentarai

Skip to content