Pristatytas „Padubysio kronikų“ 10-asis numeris

Knygos pristatymas
2018-05-31 / 2018-05-31
15.00
Bibliotekos Konferencijų salė

Bibliotekos Konferencijų salėje gegužės 31 d. iškilmingai pristatytas istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ jubiliejinis, dešimtasis numeris.

Pirmasis „Padubysio kronikų“ numeris išėjo 2013 m., žurnalo steigėjas ir 1–5 numerių redakcinės kolegijos narys buvo Romualdas Ozolas (1939–2015). Dabartinis žurnalo redaktorius – prof. Vytenis Rimkus, mokslinis redaktorius – prof. Arūnas Gumuliauskas (nuo Nr. 2).

Žurnalą leidžia Romualdo Ozolo paramos fondas, Šiaulių universitetas, Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras.

Jubiliejinio numerio proga žurnalo kūrėjus pasveikino Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas. Jis pasidžiaugė, kad leidinys „Padubysio kronikos“ po truputį virsta rimtu akademiniu leidiniu, daugėja akademinės reikšmės straipsnių. Direktorius palinkėjo žurnalui sėkmingos plėtros ne tik Šiaulių krašte, bet ir visoje Lietuvoje.

Už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą bibliotekai buvo padovanoti visi „Padubysio kronikų“ numeriai, o Romualdo Ozolo paramos fondo direktorius Eugenijus Skrupskelis įteikė bibliotekai visą leidinio „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ rinkinį. E. Skrupskelis pasidalijo šiltais prisiminimais apie R. Ozolą, jo atsidavimą darbui ir žurnalui padėtus tvirtus pamatus.

Renginio svečias Lietuvos miškininkas ekologas, aplinkosaugininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas Romas Pakalnis džiaugėsi, kad žurnalas „Padubysio kronikos“ nelėtina tempo, gausina savo komandą, apimtis ir turi nemažėjančią paklausą. Pasak jo, tai rodo tautos neabejingumą kultūrai ir valstybės aktualijoms bei problemoms.

Renginį baigė žurnalo redaktorius prof. Vytenis Rimkus, dėkodamas visiems, prisidedantiems prie leidinio gyvavimo, puoselėjantiems Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir randantiems vis naujų visuomenei aktualių temų.

Pirmajame numeryje taip buvo pristatomas žurnalas:

Padubysio kronikos – naujas periodinis leidinys, kuriame rašoma apie šio krašto istoriją, paminklus, žmones. Iškeliami mažai žinomi ir užmiršti faktai, jų reikšmė kraštui ir visai Lietuvai. Daug dėmesio skiriama nūdienos klausimams, laimėjimams ir nesėkmėms, nevengiama ir diskusijų. Jungiamoji leidinio styga – Dubysos upė, kuri prasideda ir baigia savo kelią Lietuvoje, suvienija Žemaitiją su Aukštaitija.

Su Padubysio kronikomis bendradarbiauja, jose rašo įžymūs Lietuvos veikėjai, ypač kilę iš šių kraštų. Vadovaujamasi tuo, kad be giminės pažinimo, pagarbos ir meilės jai, negali būti ir nėra meilės, nei pasiaukojimo savajai Tėvynei ir Valstybei.

Įvadas. – Padubysio kronikos,  2013 1(1), p. 1.

T. Pauliuščenkos inf.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai