Jonui Mekui skirta spaudinių paroda

Paroda
2022-11-01 / 2022-11-01
Abonementas

2022 m. gruodžio 24 d. sukanka 100 metų, kai gimė poe­tas, pub­li­cis­tas, avan­gar­di­nio ki­no pra­di­nin­kas Jonas Mekas. Bibliotekos abonemente veikia šiai progai parengta spaudinių paroda „Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“. Parodoje pristatoma Jono Meko kūryba, amžininkų prisiminimai, dienoraščiai bei kiti spaudiniai, atspindintys menininko gyvenimą ir veiklą.

Jonas Me­kas gimė Semeniškiuose (Biržų aps.), Sovietų okupacijos metais, 1949-aisiais, emigravo į JAV. Gyveno ir dirbo Niujorke. J. Mekas buvo ne tik kino filmų kūrėjas, bet ir rašytojas, poetas, išleido poezijos, dienoraščių, atsiminimų bei eseistikos knygų. Savo pasauliu įvardijęs kultūrą, visuomet pabrėždavo, kad yra ūkininko vaikas, kurio šaknys – lietuviškas kaimas. J. Mekas išliks įkvepiančiu pavyzdžiu, savo gyvenimu ir darbais liudijusiu autentiško buvimo grožį.

Jonas Mekas įvertintas Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja, ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Di­džiuo­ju kry­žiu­mi.

 

Mano požiūris į gyvenimą – kaip kameros objektyvo. Noriu fiksuoti tik tai, kas vyksta dabar prieš mano akis. Man įdomu tik dabartis.

Jonas Mekas

 

Parodą rengė Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus vyresn. bibliotekininkė Albina Dunauskienė.

Komentarai

Skip to content