Jonui Trečiokui skirta spaudinių paroda

Paroda
2022-09-01 / 2022-09-01
Kraštotyros skaitykla

Nuo 1919 m. Jonas Trečiokas dirbo Šiauliuose mokyklų inspektoriumi, dalyvavo pedagogų ir specialistų būrelyje, kuris organizavo įvairius kursus. 1919 m. jis surengė pedagoginius suaugusiųjų kursus, kuriuose ir pats dėstė, taip duodamas pradžią Šiaulių suaugusiųjų gimnazijai. 1920–1921 m. jis buvo Šiaulių gimnazijos istorijos, 1919–1929 m. – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

J. Trečioko rūpesčiu Šiauliuose buvo įsteigtas centrinis knygų sandėlis, vėliau tapęs „Spaudos fondu“, leidžiamas žurnalas „Gyvenimas ir mokykla“. Jis buvo Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių organizacijos narys, Lietuvos mokytojų sąjungos steigėjas.

J. Trečiokas parašė, išvertė ir spaudai parengė 17 knygų: vertimų, įvairių vadovėlių, brošiūrų. Parašė ir redagavo vadovėlį „Mūsų istorijos pradžiamokslis“ (1924 m.).

Mirė 1938 m. birželio 13 d. Šiauliuose. Palaidotas Šiaulių senosiose kapinėse.

Parodoje eksponuojamos J. Trečioko verstos knygos, amžininkų atsiminimai.

Paroda veiks iki rugpjūčio 24 dienos.

Komentarai

Skip to content