Ką veikti per Jonines siūlė Povilas Višinskis

Sveikinimas
2020-06-23 / 2020-06-24
Biblioteka

Joninių proga siūlome prisiminti, ką rekomendavo veikti Povilas Višinskis ilgiausią dieną bei trumpiausią metų naktį savo publikacijoje „Apvaikščiokime „Lietuvių Tautos Šventę“!“ (1904):

Sukruskime visi tą dieną, parodykime pasauliai, jog mes ne tik dar tebegyvuojame, bet ir judame, parodykime teipgi ir savo nesusipratusiems dar broliams, kas tai yra lietuvių judėjimas ir kokia jo galia!

Patogiausias tai šventei laikas – tai vasara, laikas apie Jonines ar Petrines. Paskirti kokią nors vieną dieną tai šventei būtų dabar labai sunku, dar ir bereikalingai tik varžytų. Reikia tikėties, kad ir tai ilgainiui galės įvykti. Tuo tarpu vienok kiekvienas gali pasiskirti kokią tik nori dieną, kokią atras už parankesnę. Būtų geistina tik, kad šventė būtų švenčiama didesnėmis kokios nors vietos kuopomis ir kokią nors vieną tam tikslui pačių paskirtą dieną. Tą dieną reikia taisyt teatrus, draugysčių susirinkimus, vakarus su skaitymais, dainomis, dekliamacijomis, šokiais; daryt susirinkimus ir pasikalbėjimus apie lietuvių reikalus, kviest prie to kuo daugiausiai ištikimų žmonių; aiškint visiems, kas tai diena, kodėl ji teip iškilmingai švenčiama ir apvaikščiojama ir t. t.

Ūkininkas: tautiškai-politiškas žmonių laikraštis, 1904, nr. 4, p. 102–103.

Komentarai