Kaip mums gali padėti žiedinė ekonomika?

Seminaras
2023-05-30 / 2023-05-30
Didžioji skaitykla

Gegužės 30 d. bibliotekoje miesto antropologė Vilnius TECH docentė dr. Jekaterina Lavrinec skaitė paskaitą tema „Žiedinės ekonomikos (ŽE) principų taikymo galimybės ir probleminiai aspektai Lietuvoje“.

Lektorė dalijosi užsienio patirtimi, kaip galima praturtinti, įveiklinti miesto erdves, ką ir kaip daryti, kad miestų erdvės būtų patrauklios, įdomios ir patogios gyventojams. Gamtoje viskas kinta, tą patį galima pasakyti ir apie miestus, todėl labai svarbu, kad kiekvienas atrastų galimybes kaip kūrybiškai įsilieti į miesto bendruomenę, kaip prisijaukinti miesto erdves, kaip kurti tvarius dalykus.  

Skirtingai nuo „imk – gamink – išmesk“ modelio žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais, kurie, pavyzdžiui, kaip alternatyvą gaminio įsigijimui siūlo jo nuomos, skolinimo ar dalijimosi juo paslaugą. 

 

Nuotr. I. Slonksnytės

Paskaita yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Suaugusiųjų ekologinio sąmoningumo ugdymas per patyriminį gamtos ir  aplinkos pažinimą“, dalinai finansuojamos Šiaulių miesto savivaldybės, dalis.  

 

Komentarai

Skip to content