„Kazimiero Švainausko ekslibrisai“

Paroda
2018-07-13 / 2018-07-31
Meno ir muzikos skaitykla

Iki liepos 31 d. bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje eksponuojama paroda „Kazimiero Švainausko ekslibrisai“ skirta dailininko ir jo žmonos Valerijos Aldonos Lengvenytės-Szwainowskos atminimui.

K. Švainausko šimtmečiui skirtos parodos atidarymą moderavo dailininkė Lolita Putramentienė-Braza. Ji bibliotekos vardu nuoširdžiai dėkojo Kazimiero Švainausko našlei V. A. Lengvenytei-Szwainowskai ir jos seseriai už bibliotekai padovanotą gausų dailininko darbų ir darbo įrankių palikimą, džiaugėsi galimybe eksponuoti K. Švainausko ekslibrisus. Parodos darbų svarbą ir esminius bruožus aptarė prof. Vytenis Rimkus, o prisiminimais apie dailininką pasidalijo jo žmonos sesuo tautodailininkė Zita Pastaukienė. Pasak jos, nors dailininkas turėjo pasitraukti iš Lietuvos, tačiau jo visos mintys ir įkvepimas buvo nuolat sukosi aplink prisiminimus apie Lietuvą.

Parodos atidarymą muzikiniais intarpais pradėjo ir užbaigė K. Švainausko žmonos sesers anūkai Gabrielė ir Paulius.

Kazimieras Švainauskas (lenk. Kazimierz Szwainowski) gimė 1917 m. birželio 20 d. Vilniuje, mirė 2002 m. sausio 25 d. Sedlcėse (Lenkija). Baigęs Kaune gimnaziją, 1937-1940 m. mokėsi ir baigė Kauno meno mokyklą. 1940 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą. 1944 m. dirbo Vilniaus baltarusių muziejuje, 1944 m. birželio mėnesį dalyvavo Šiaulių kraštotyros draugijos ir „Aušros“ muziejaus organizuojamose ekspedicijose.

1944 m. Vilniuje sovietų NKVD suimtas ir 1945 m. išvežtas į Stalinogorsko šachtas (Tulos sr.). Po karo grįžęs į Vilnių, tęsė studijas Vilniaus dailės institute. 1946 m. išvyko į Lenkiją ir tų pačių metų rugsėjį buvo priimtas į Krokuvos dailės akademiją. 1950 m. ją baigė ir įgijo meninės grafikos ir molbertinės tapybos diplomus. 1951 m. persikėlė į Piasečną, dėstė dailę mokykloje, 1971 m. apsigyveno Čepeline (Mazovijos vaivadija). K. Švainauskas buvo lietuvių kultūros propaguotojas Lenkijoje, žurnalo „Aušra“ meninis redaktorius, vienas iš M. K. Čiurlionio veiklos Lenkijoje įamžinimo iniciatorių. Lenkijos dailininkų sąjungos, Mozūrijos kultūros draugijos narys, Lenkijos Atgimimo kryžiaus kavalierius (1986) ir kt.

Rašė apie dailę, rinko, piešė lietuvių ir lenkų liaudies meno pavyzdžius, kūrė iliustracijas periodikai. Tapė peizažus, raižė linoleumo ir medžio graviūras, sukūrė iliustracijų H. Sienkiewicziaus apysakoms, W. Reymonto romanui „Kaimiečiai“ ir kt. Grupinėse parodose dalyvavo nuo 1951 m. Surengė per 60 asmeninių parodų Lenkijos miestuose (pirmoji jų įvyko 1953 m.), taip pat dalyvavo parodose Kinijoje (1964), Vokietijoje (1965, 1978), JAV (1966), Švedijoje (1966, 1971), TSRS (1967, 1989), Austrijoje (1968), Vengrijoje (1970), Čekoslovakijoje (1977), Kanadoje (1982), Ukrainoje (1999), Lietuvoje (1966, 1971, 1987, 1990) ir kt.

2000 m. K. Švainausko grafika buvo eksponuota Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos galerijoje. K. Švainausko kūrinių yra Druskininkų miesto, Šiaulių „Aušros“ muziejuose, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ekslibrisų), Lenkijos, Bulgarijos, Italijos, Čekijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos muziejuose ir galerijose, privačiuose rinkiniuose.

2011 m. K. Švainausko žmona Valerija Aldona Lengvenytė-Szwainowska dovanojo savo vyro darbų rinkinių Lietuvos nacionaliniam muziejui, 2012 m. – Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui. 2017 m. gruodžio 22 d. V. A. Lengvenytė-Szwainowska Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai dovanojo 186 K. Švainausko sukurtus ekslibrisus.

Grafikas K. Švainauskas nuo 1964 m. iki pat mirties aktyviai kūrė ekslibrisus linoleumo ir medžio raižinio technikomis, nuo 1967 m. dalyvavo ekslibrisų parodose, ekslibrisų konkursuose Lenkijoje (1967), Rumunijoje (1998), Belgijoje (1999), Ispanijoje (2000) ir kt. Kūryboje išbandė įvairias grafikos technikas – litografiją, ofortą, mecotintą, bet pirmenybę teikė linoleumo ir medžio raižiniams. Tarp K. Švainausko grafikos darbų daugiausia peizažų, portretų, nemažai teminių kompozicijų, knygų iliustracijų ir ekslibrisų. Dauguma yra nedidelio formato, smulkios raižysenos, dekoratyvaus meninio vaizdo mažosios grafikos kūriniai. K. Švainauskas sukūrė ekslibrisų V. Mačiuikai (1965), S. Valaitienei (1975), V. Miliui (1977), A. Glušauskui (1977, 1979), Ramelienei (1977), E. Šmigelskaitei (1977) ir kt.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje eksponuojami K. Švainausko ekslibrisai, sukurti linoleumo ir medžio raižinių technikomis.

Jonas NEKRAŠIUS

Inf. T. Pauliuščenkos

Fot. I. Slonksnytės

Komentarai