Ko mums šiandien trūksta? – Povilo Višinskio publicistika

Leidinys
2021-06-06 / 2021-06-06

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka savo lankytojams, visuomenei ir akademinei bendruomenei pristato naują leidinį, skirtą bibliotekos 70-mečiui – Povilo Višinskio publicistikos rinktinę „Ko mums šiandien trūksta?“ (2020, Vilnius).

Šios knygos šaltinis – periodinėje spaudoje ir atskiromis brošiūromis pasirodžiusi Povilo Višinskio publicistika, sudaranti didžiąją šios asmenybės palikimo dalį. Rinktinę sudaro per 160 tekstų.
1894–1906 m. skelbti straipsniai rašyti jaunam žmogui – ir ne tik todėl, kad nemažai vietos skiriama būtent jaunuomenei, jos švietimo, socialinėms ir kitoms problemoms išsakyti bei spręsti. Višinskis kreipėsi į politinėms ir kitoms radikalioms permainoms nusiteikusį adresatą, turėdamas vilties iš esmės keisti visuomenę, ugdyti tautinį, pilietinį, visuomeninį ar kultūrinį savo skaitytojo sąmoningumą.

Leisdami pažinti to meto epochą, Višinskio straipsniai gali būti puikus pretekstas klausti, ko mums trūksta šiandien, o vienas iš atsakymų pagal Višinskį – savo laikui adekvataus, sąmoningo, nuolat stiprinamo rūpinimosi savo tauta, jos kalba, krašto ateitimi.

Knygą jau galite užsakyti LIBIS kataloge.

leidinys

Išleido Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Leidinio sudarytoja dr. Dalia Jakaitė

Redagavo: prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Robertas Gedrimas

Maketavo ir apipavidalino Vaiva Kovieraitė-Trumpė

Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Vilnius

Rinktinės leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Komentarai

Skip to content