Kovo 21-oji – pasaulinė poezijos diena

Paroda, Virtuali paroda
2021-04-01 / 2021-04-01

Nuo 2000 m. kovo 21-ąją minima Pasaulinė poezijos diena. Visame pasaulyje šią dieną organizuojami poezijos skaitymai, susitikimai su poetais, parodų pristatymai, įvairūs judėjimai. Poezijos diena kasmet sutampa su pavasario lygiadieniu, reiškiančiu gamtos atgimimą ir kūrybinį įkvėpimą.

Virtualioje parodoje pristatome Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos leidžiamas knygų serijas: „Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai“, „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“, „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“, „Pirmoji knyga“. Skaitytojams siūlome atsiversti savo mėgstamą poezijos knygą ir atitrūkti nuo įkyrėjusios rutinos ir mintis nusikelti toli nuo kasdienybės.

Parodą parengė Albina Dunauskienė ir Dalia Balčiūnaitė. Paroda skirta Pasaulinei poezijos dienai.

 

KNYGŲ SERIJA „NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS LAUREATAI“

Skaitytojams pristatome nuo 2001 metų leidžiamą knygų seriją „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai“. Šių knygų leidimą remia Kultūros ministerija, atsižvelgdama į Literatūros ir leidybos ekspertų komisijos rekomendacijas. Išleistos šios knygos:

Geda S. Sokratas kalbasi su vėju. – 2001;

Martinaitis M. Tolstantis. – 2002;

Kajokas D. Lietaus migla Lu kalne. – 2002;

Juškaitis J. Eglė vasaros naktį. – 2003;

Venclova T. Sankirta. – 2005.

Šiuos leidinius galima užsisakyti per LIBIS el. katalogą.

Navakas K.  Stalo sidabras: rinktiniai eilėraščiai.  –  Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 343 p.

Eilėraščiai išryškina poeto įvaizdį, artimą tradiciškai sampratai, – bendravimo, artumo, ilgesio būsenas, grožėjimąsi pasauliu, improvizacinio kalbėjimo eleganciją. Poeto kūryba atskleidžia nuotaikų kintamumą – tarp žaismės ir elegiškų spalvų, taip pat formų įvairovę, miesto erdvių prisijaukinimą.

Bradūnas K. Paberti grūdai: eilėraščių šimtinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 110 p.

K. Bradūnas – vienas žymiausių lietuvių poetų, savo eilėraščiuose sukūręs savitą literatūrinę kalbą, išreiškęs individualų poetinį santykį su gimtąja žeme, su lietuvių mitologija ir tautosaka.    

Kajokas  D. Karvedys pavargo nugalėti: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 100 p.

Knygoje daug dienoraštinės stilistikos kūrinių, intymesnių atsivėrimų. Eilėraščiai dažniausiai trumpi, meditaciniai, juose atsispindi pasaulio harmonija, žmogaus buvimo pasaulyje prasmė,  trapus akimirkos  grožis.

Platelis K. Palimpsestai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 116 p.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato naujų eilėraščių rinkinys. Apie dabartį poetas prabyla supindamas modernų mąstymą, senuosius mitus, metaforizuoto pasakojimo intarpus. Išgyvenimai  reiškiami poetinio kalbėjimo formomis.

Marcinkevičius J. Dienos drobulė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – 98 p.

Poeto kūrybos esmė – būti su žmonėmis, žmonių gyvenime, su tauta, tautos gyvenime, kad tauta būtų tavyje, o tu – tautoje. Jis tai darė ne išpuoštais tonais, bet paprastais dalykais: prisiliesdamas prie žolės, paglostydamas artimą. (Viktorija Daujotytė)

Strielkūnas J. Ligi dvyliktos: eilėraščiai. –  Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – 142 p.

J. Strielkūno poezijai būdingas vaizdo skaidrumas, ramus susimąstymas, paprastumas, tautosakos motyvai. Vyrauja ryšio su gimtąja žeme kaip žmogaus būties pagrindo, etinių vertybių mato, motyvas.

 

KNYGŲ SERIJA „GYVOJI POEZIJA“

Šią seriją leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla. „Gyvoji poezija“ gyvuoja jau 15 metų, išleistos 25 Lietuvos žymiausių poetų rinktinės. Į rinktines sudėtos geriausios lietuvių poetų eilės. Serija sudaryta taip, kad skaitytojas turėtų galimybę perskaityti pačius eilėraščius ir paklausyti autentiško autoriaus skaitymo ar aktoriaus įrašo. Kartu knygoje visada yra sudarytojo įvadinis straipsnis, pristatantis autoriaus kūrybą. Kviečiame susipažinti su paskutiniais metais išleistomis poezijos rinktinėmis.

Nagys H. Pasakų sakalas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 267 p.

Šioje knygoje sutelkiami įvairiais laikotarpiais rašyti H. Nagio eilėraščiai, stengiamasi atspindėti visus jo kūrybos etapus. Poetas pabrėžė, kad beveik nekeitė ir netaisė jaunystės eilėraščių, siekdamas išsaugoti autentišką epochos stilių.

Miliauskaitė N. Kelios raudonos erškėtuogės: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 235 p.

Poetės ankstyvosios jaunystės susižavėjimas archeologija nebuvo atsitiktinis. Eilėraštyje ji atsargiai nuvalo dulkes nuo atkastų atsiminimų, visus juos prasmingai sudėlioja, palikdama interpretacijų galimybę. Šioje knygoje eilėraščiai atrinkti iš pačios poetės sudarytos rinktinės „Sielos labirintas“.

Parulskis S. Subjektyvi kronika: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 243 p.

Ši Sigito Parulskio poezijos rinktinė – jau trečioji. S. Parulskio eilėraštis, kaip ir bet kokia gera poezija, yra asmeniškas, tiksliau – jo atsiradimo aplinkybės asmeniškos. Jis kilęs iš konkrečių gyvenimo situacijų, patirties konfigūracijų – iš vaikystės ir paauglystės sovietmečio provincijos miestelyje, tarnybos sovietinėje armijoje, universiteto ir skaitytų knygų, kasdienybės ritualų, aplankytų šalių, sutiktų žmonių.

Jonynas A. A. Šermukšnis. Pylimo gatvė: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 259 p.
Antano A. Jonyno poezijos rinktinė „Šermukšnis. Pylimo gatvė“ yra jau devynioliktoji jo knyga. Šiandieninės poezijos kontekste Jonyno kūryba įkūnija pačią lyrikos esmę.

Bložė V. P. Paveikslo restauravimas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 311 p.

Poetas ir vertėjas Vytautas P. Bložė dabartiniam skaitytojui galėtų būti įdomus dėl kelių priežasčių: pirmiausia – dėl geros poezijos, kuri jau yra tapusi aktualiąja klasika.

 Martinaitis M. Sutartinė: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 359 p.

Šia „Gyvosios poezijos“ serijos rinktine siekiama pristatyti poeto lyrikos branduolį – autentišką jos poetiką, savitą estetinio matymo ir santykio su pasauliu būdą.

Navakas K. Poetas pamiršta pavarde. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 211 p.

Rinktinę sudaro eilėraščiai, kurie leistų skaitytojui pažinti poeto meninio pasaulėvaizdžio esmines dominantes ir jų kaitą.

 

KNYGŲ SERIJA „POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ BIBLIOTEKĖLĖ“

„Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“ – ne vien prarasto laiko paieškos. To laiko, kai eilėraštis, apsigaubęs tikra ar tariama savo reikšmingumo mantija, pakelta galva išeidavo į žmones. Mūsų kultūrinio laiko tėkmė mirga marga prabėgusių Poezijos pavasarių žiedlapiais. Iš jų, senų ir naujų žodžio žiedlapių, atrinktų ir daiktan sudėtų pačių literatūrinių iškilmių kaltininkų, radosi ši naujovė – „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“, – taip šią seriją pristato projekto vadovas ir sumanytojas  Petras Palilionis. Serija leidžiama nuo 2007 metų,  jau pasirodė 29 lyrikos rinktinės.

Šiuos leidinius galima užsisakyti per LIBIS el. katalogą:

Aidas Marčėnas: rimuoti. –  Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2017. – 70 p.

Kornelijus Platelis: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2014. – 62 p.

Bernardas Brazdžionis: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012. – 63 p.

Aldona Elena Puišytė: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009. – 62 p.

Eugenijus Matuzevičius: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2014. – 70 p.

 

KNYGŲ SERIJA „PIRMOJI KNYGA“

Poezijos mylėtojus supažindiname su lietuvių autorių knygų serija, kurią sudaro Lietuvos literatūrinėje erdvėje kasmet debiutuojančių kūrėjų darbai. Šią seriją leidžia Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Skaitytojams siūlome 2016–2020 metų jaunųjų poetų knygas.

,,Poezija nepraranda galios ir aktualumo, nepriklausomai nuo metų laiko, paros meto ar epochos. Eilėraštis visų pirma yra pratimas – tiek protui, tiek sielai. Tik atlikdami juos, sugebėsime išlaikyti sveiką dvasią ir gyvą širdį.“ (D. Kuzminskaitė)

Kromalcaitė  L. Mūsų čia niekad nebuvo: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020. – 74 p.

Ši knyga apie prisiminimus, dažnai virstančius neapibrėžtomis, sapniškomis istorijomis. Laikui bėgant faktai ir detalės išsikreipia, žmonės ir gyvūnai pasikeičia, kol imi nebesuprasti – kas nutiko išties, o ką prasimanei. Dabar šie veikėjai savo stovyklavietes įsikūrė puslapiuose, žodžiuose, pauzėse – kiekvienas liudija svarbiausias neišvengiamybes: susitikimus, išsiskyrimus, mirtį.

Miknevičius L. Už vėjo tuščia: rimuoti ir nerimuoti eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. –71 p.

Poeto eilėraščiuose nėra poetiškumo gražmenų ir purslų. Jis kalba apie tai, kas tikra, ir kalba santūriai, lakoniškai.

Ambrazaitė G. Trapūs daiktai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 79 p.

Eilėraščių rašymą paprastai lemia tas pats įsišaknijęs po­reikis fiksuoti įspūdį, rinkti akimirkų nuorašus, neprarasti pastabu­mo spalvingai tikrovei ir vaizduotės kūriniams. Kartais laiką norisi tirštinti, jei ir neproporcingai, intuityviai, jei ir negrabiomis rankomis rėminant visa persmelkiantį trapumą. (Greta Ambrazaitė)

Grajauskas D. Apie reiškinius: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. –  111 p.

Knyga skaitytoją valiūkiškai įtraukia į ironišką kasdienio gyvenimo stebėseną bei jauseną. Lyrinis subjektas nei moralizuoja, nei vertina, tiesiog kaip neišvengiamą faktą konstatuoja įvykius. Autorius tikisi, kad leidinys pasi­tarnaus pradedantiems reiškinių stebėtojams kaip elementarieji pradmenys, o patyrusiems reiškinių profesionalams – bent jau kaip nuo stebėjimo įvargusias akis atpalaiduojanti priemonė.

 Bagdonaitė D. Mėlynojo banginio širdis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 85 p.

Autorė atvira šių dienų visuomenės pokyčiams. Temos įvairios – menas, jausmai, kūnas, savasties paieškos, aplinkos atspindžiai. Ginama meno autonomija, individualumas, masinių stereotipų atsisakymas. Visumos trauka, asociatyvus mąstymas susieja skirtingus reiškinius, randasi netikėtų jungčių, paradoksalių prasminių sąskambių. Šiuolaikinės grožio sampratos, vertybių refleksija lydima žaismės, jaunatviškos drąsos, ironijos.

 

KNYGŲ SERIJA  „LIETUVIŲ LITERATŪROS LOBYNAS. XX AMŽIUS“

Poeziją mėgstantiems skaitytojams pristatome lietuvių literatūros klasikų rinktinę kūrybą, kuri pradėta leisti 2005 metais. Išleistos 42 iškiliausių XX a. Lietuvos rašytojų knygos.

„Šiuolaikiniame pasaulyje eilėraštis – tai pauzė, galimybė nors trumpam susimąstyti. Poeziją skaitantys ir rašantys nėra kokia ezoterinė bendruomenė. Tai tik žmonės, pasinaudoję proga mąstyti. Štai tokia originalia forma. Ir pasigrožėti.“ (M. Burokas)

Šiuos leidinius galima užsisakyti per LIBIS el. katalogą:

Marcinkevičius J. Amžiaus pabaiga: eilėraščiai, poemos, esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 546 p.

Strielkūnas J. Žemė buvo šviesi: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 475 p.

Miliauskaitė N. Širdies labirintas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 370 p.

Baltrušaitis  J. Dulkės ir žvaigždės: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 475 p.

Martinaitis M. Vakar ir visados: poezijos rinktinė. –  Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 506 p.

 

Šaltiniai:
Kas yra kūryba: lietuvių rašytojai apie kūrybą / sudarė Juozas Jasaitis. – Kaunas: Šviesa, 1989. – 254 p.
Apie poezijos galią ir reikšmę / parengė Birutė Grašytė. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-18]: https://www.bernardinai.lt/2014-03-21-apie-poezijos-galia-ir-reiksme/
Knygų serija „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-18]: https://www.rsleidykla.lt/Knygos/serijos/lietuviu-literaturos-lobynas-xx-amzius/
Knygų serija „Pirmoji knyga“. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-18]: https://www.rsleidykla.lt/Knygos/serijos/pirmoji-knyga-pk/

Komentarai