Kraštotyros fondą papildė nauji rankraščiai ir leidiniai

Informacija
Kraštotyros ir senų leidinių skaitykla

Pranciškaus Repšio dovana

Daugiau kaip 70 metų Rėkyvos apylinkėse gyvenantis Pranciškus Repšys bibliotekai dovanojo kraštotyros darbą „Trumpai apie Rėkyvos ežero rytinę pakrantę ir apylinkes“. Tai gausiai iliustruotas 28 puslapių rankraštinis kraštotyros darbas. Rankraštyje papasakotos Lingailių, Rėkyvos, Giedrių, Kardžiūnų ir Bačiūnų kaimų istorijos. Įdomiai aprašyta Lingailių mokyklos istorija. Paminėtas įdomus faktas, kad Lietuvos prezidentas pogrindyje Jonas Žemaitis-Vytautas 1948–1949 m. žiemą praleido Einoraičių (Raičių) kaime.

P. Repšys, rašydamas prisiminimus, sako siekiantis, „kad tos kelios eilutės apie mūsų apylinkę sužadintų norą domėtis savo kraštu ir puikiais jo žmonėmis, besidarbuojančiais savo tautos labui.“

Bibliotekai autorius dovanoja jau antrą darbą. Pirmasis jo darbas apie Lingailių mokyklos mokytoją Mariją Chreptavičiūtę-Balzerienę (1902–1979).

 

Irenos Rudzinskienės dovana

Kovo 8 d. dieną Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Aido filiale vyko garbės kraštotyrininkės, Mikelio prizo laureatės Irenos Rudzinskienės jubiliejinis vakaras, kurio metu pristatyta Birutės Marijos Musneckienės parengta knyga „Moteris“. Gerbiama jubiliatė išleido 4 knygas, vieną iš jų dovanojo mūsų bibliotekai. Didžioji knygos dalis skirta kraštotyros veiklai – dalyvavimui parodose, respublikiniuose, regioniniuose, miesto kraštotyros renginiuose. Knygoje atskleista kraštotyrininkės kūrybinė veikla – miniatiūros, 1966–1985 m. publikuotos Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji vėliava“ (dabar „Šiaulių naujienos“), gausu eiliuotų dedikacijų, kurios iliustruotos pačios autorės darytomis nuotraukomis. Knyga tarsi gyvenimo ataskaita, kurioje asmeninis gyvenimas susipina su pomėgiu, kuriam Irena Rudzinskienė skyrė didžiąją gyvenimo dalį.

 

Dalios Striogaitės dovana

Lietuvių literatūros tyrėja dr. Dalia Striogaitė bibliotekai dovanojo knygų iš asmeninės bibliotekos, taip pat laiškų, atvirukų ir nuotraukų.

D. Striogaitė organizavo mokslines konferencijas „Povilo Višinskio skaitymai“. Jų surengta dešimt. Derinant pranešimų temas, daug bendrauta su autoriais. Laiškai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų Lietuvos vietų skriejo į Šiaulius. Jų autoriai prof. Juozas Girdzijauskas, doc. Bronius Raguotis, etnologė Irena Višinskaitė-Čepienė, literatūros tyrinėtojas Marijus Šidlauskas, poetė Aldona Ruseckaitė, mokytoja Danutė Višinskaitė-Miliukienė ir kiti. Laiškuose aptariami įvairūs organizaciniai konferencijos klausimai. Yra keletas ir elektroninių laiškų.

Dėkojame Pranciškui Repšiui, Irenai Rudzinskienei ir Daliai Striogaitei. Jų dovanos praturtino bibliotekoje kaupiamą kraštotyros ir rankraščių fondą.

Komentarai