Kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo mokymai apskričių viešųjų bibliotekų specialistams

Informacija
2021-04-01 / 2021-04-01

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, kartu su partnerėmis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų kėlimas“.

Projektu siekiama pasitelkiant teorinius ir praktinius mokymus kelti Lietuvos bibliotekų specialistų medijų raštingumo ir kultūrinių bei edukacinių renginių organizavimo kompetencijas, taip prisidedant prie kokybiškesnių paslaugų teikimo vartotojams. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projekto metu buvo suorganizuoti 8 kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo mokymai, skirti apskričių viešųjų bibliotekų specialistams. Po dalyvavimo mokymuose, panaudojant naujai įgytas žinias, mokymų dalyviai komandiškai rengia mokymų programas kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo temomis.

Projekto pagrindu taip pat buvo suorganizuoti 2 mokymai medijų raštingumo tema. Planuojama kovo mėnesį įgyvendinti dar vienus šios srities mokymus. Po jų, apskričių viešųjų bibliotekų specialistai, atsižvelgdami į mokymų metu aptartą informaciją, taip pat parengs mokymų programą ir metodinę medžiagą, skirtą medijų raštingumo mokymams organizuoti.

Kiekviena projekte dalyvaujanti apskrities biblioteka projekto metu sukurta metodine medžiaga pasidalins su savo regiono bibliotekų specialistais. Tokiu būdu projekto metu įgytos žinios bus perduotos bibliotekoms visos Lietuvos mastu, taip ne tik keliant regiono bibliotekų specialistų kompetencijas, bet ir skatinant tolesnį žinių perdavimą regiono bibliotekų vartotojams.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos inf.

Komentarai